ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Hatósági bizonyítványokkal kapcsolatos általános tájékozató

Hatósági bizonyítványokkal kapcsolatos általános tájékozató

Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a Magyarországon kiállított vagy Magyarországon elismerésre, illetve honosításra került

 • orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi diplomák,
 • szakorvosi, szakfogorvosi szakvizsga bizonyítványok,
 • (általános) ápoló bizonyítványok,
 • szülésznő bizonyítványok, továbbá
 • egyéb egészségügyi szakképesítések

külföldön - különösen az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában - történő elismertetéséhez szükséges egyes hatósági bizonyítványok kiállítására.

A szakképesítésüket külföldön elismertetni kívánók a külföldi regisztrációval kapcsolatos kérdéseikkel az adott célország regisztrációt vezető hatóságához fordulhatnak, a külföldi regisztrációhoz szükséges dokumentumokat illetően felvilágosítást az illetékes külföldi hatósággal történő kapcsolatfelvétel révén kaphatnak. Az egyes uniós tagállamok illetékes hatóságaival kapcsolatban az Európai Bizottság honlapján elérhető szabályozott szakmák adatbázisában tájékozódhatnak.

Milyen tartalmú hatósági bizonyítványok kerülhetnek kiállításra?

 1. konformitást tanúsító hatósági bizonyítvány Magyarországon végzett általános orvos, fogorvos, szakorvos, gyógyszerész, ápoló, szülésznő részére (a 2001. évi C. tv. 60/C. §-a alapján a 2005/36/EK irányelv 23.6., 24., 25., 28., 31., 34., 35., 40., 44. cikke tekintetében)
 2. szerzett jogot tanúsító hatósági bizonyítvány általános orvos, fogorvos, szakorvos, gyógyszerész, ápoló, szülésznő részére (a 2001. évi C. tv. 60/B. §-a alapján a 2005/36/EK irányelv 23.1. cikke tekintetében)
 3. magyarországi egészségügyi szakmai tevékenység időtartamát tanúsító hatósági bizonyítvány
 4. jó hírnév igazolás [1997. évi CLIV. tv. 110/A. § alapján]
 5. végzettségi szintet, szakképesítést, szakképzettséget tanúsító hatósági bizonyítvány Magyarországon végzett egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők részére (a 2001. évi C. törvény 60/A §-a alapján a 2005/36/EK irányelv 11. cikke tekintetében)
 6. egészségügyi alkalmasságot tanúsító hatósági bizonyítvány
 7. egyéb (egészségügyi dolgozó vagy valamely tagállami hatóság kérelmére, illetve megkeresésére az érintett egészségügyi dolgozónak az ENKK külföldi bizonyítványok elismeréséért felelős hatósági feladatkörében tudomására jutott adatairól).

A felsorolásban szereplő hatósági bizonyítványok kiállítása minden esetben kérelemre történik. A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok listája elérhető az egyes hatósági bizonyítványok nevével ellátott menüpontokban, az eljárással kapcsolatos egyéb tudnivalókról pedig a további menüpontokban olvashatnak. Felmerülő további kérdéseikkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken tájékozódhatnak.