ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Magyarországi egészségügyi szakmai tevékenység időtartamát tanúsító hatósági bizonyítvány

Magyarországi egészségügyi szakmai tevékenység időtartamát tanúsító hatósági bizonyítvány

A magyarországi egészségügyi szakmai tevékenység időtartamát tanúsító hatósági bizonyítvány a kérelmező által Magyarországon megszerzett, illetve külföldön megszerzett és Magyarországon honosított vagy elismert egészségügyi szakképesítés tekintetében igazolja a kérelmező magyarországi tényleges és jogszerű egészségügyi tevékenységvégzésének időtartamát.

A hatósági bizonyítvány kiállítása az Ügyfél által benyújtott eredeti munkáltatói igazolások alapján történik. Az igazolások benyújtása kapcsán kérjük, vegyék figyelembe, hogy az eljárás során azon cégszerűen kiállított munkáltatói dokumentumok fogadhatók el, melyek tartalmazzák a következő szükséges adatokat: foglalkoztatott neve, munkaviszony létesítésének és megszűnésének dátuma, valamint a betöltött egészségügyi munkakör konkrét megnevezése.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

  • Kitöltött kérelem formanyomtatvány
  • Érvényes útlevél vagy személyi igazolvány egyszerű fénymásolata
  • Lakcímet igazoló dokumentum (pl. lakcímkártya) egyszerű fénymásolata
  • Bizonyítvány vagy oklevél egyszerű fénymásolata
  • Eredeti munkáltatói igazolás a tényleges munkavégzés tekintetében a munkakör megjelölésével
  • Igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló csekkszelvény vagy átutalási bizonylat