ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Szerzett jogot tanúsító hatósági bizonyítvány

Szerzett jogot tanúsító hatósági bizonyítvány

A szerzett jogot tanúsító hatósági bizonyítvány a kérelmező által Magyarországon megszerzett, illetve más uniós tagállamban megszerzett és Magyarországon honosított vagy elismert

 • általános orvosdoktori,
 • egyes szakorvosi,
 • általános fogorvosdoktori,
 • egyes szakfogorvosi,
 • gyógyszerészi,
 • egyes ápolói, vagy
 • szülésznői

szakképesítés tekintetében igazolja a szükséges feltételek fennállása esetén azt, hogy a kérelmező a hatósági bizonyítvány kiállítását megelőző öt év folyamán legalább három éven keresztül, megszakítás nélkül gyakorolta ténylegesen és jogszerűen az adott egészségügyi tevékenységet.

A hatósági bizonyítványt a Központ a kérelmező által benyújtott munkáltatói igazolás (egyéni vállalkozó esetében, az egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező szerv igazolása) alapján állítja ki, azonban további feltétel, hogy a kérelmező az igazolás kiállítása során figyelembe vett három éves folyamatos és tényleges tevékenységgyakorlásának teljes időtartama alatt rendelkezzen érvényes működési nyilvántartással az érintett szakképesítés tekintetében.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

 • Kitöltött kérelem formanyomtatvány
 • Érvényes útlevél vagy személyi igazolvány egyszerű fénymásolata
 • Lakcímet igazoló dokumentum (pl. lakcímkártya) egyszerű fénymásolata
 • Bizonyítvány vagy oklevél egyszerű fénymásolata
 • Eredeti munkáltatói igazolás a tényleges munkavégzés tekintetében a munkakör megjelölésével
 • Igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló csekkszelvény vagy átutalási bizonylat.