ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Elismerési és Monitoring Főosztály

Elismerési és Monitoring Főosztály Igazgatási szolgáltatási díjak

Külföldi elismertetéshez szükséges hatósági bizonyítványok kiállítása:

A hatósági bizonyítványok kiállítására irányuló eljárások igazgatási szolgáltatási díjának összege: igényelt hatósági bizonyítványonként 15.000,- Ft.

Külföldi oklevél, bizonyítvány elismerése:

A feltétel nélküli elismerési eljárásesetén 60.000,- Ftigazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni.

A feltételekhez kötött elismerési eljárásesetén 60.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat, valamint 25.000,- Ft szakértői díjat, azaz összesen 85.000,- Ftösszeget kell megfizetni.

Európai Unión kívül megszerzett oklevél/bizonyítvány elismerése esetén 45.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni, valamint 25.000,-Ftszakértői díjat, azaz összesen 70.000,- Ftösszeget kell megfizetni.

Egészségügyi tevékenység engedélyezése (hagyományos kínai gyógyászat):

Az egészségügyi tevékenység engedélyezésére irányuló eljárások igazgatási szolgáltatási díja 168.000,- Ft.

A külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolások hitelesítése:

Az illeték mértéke 2.000,- Ft, amit kizárólag illetékbélyeg formájában lehet leróni.

Díjfizetés módja (a díjköteles eljárások tekintetében):

Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 10032000-01490576 számú számlájára.

A befizetés történhet postai csekken vagy banki átutalással.

A közlemény rovatban az ügyfél neve legyen feltüntetve!

Az eljárás során felmerülő egyéb költségek viseléséről a Központ végzésben rendelkezik.

A Központ a befizetett igazgatási szolgáltatási díjról az Ügyfél kérelmére számlát állít ki.

Külföldi bankszámláról történő utalásnál kérjük, az alábbi bankszámlaszámra utalják az összeget:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Swift kód: HUSTHUHB
IBAN szám: HU06 1003 2000 0149 0576 0000 0000
Bank: Magyar Nemzeti Bank

Az átutalás és az átváltás költségei az ügyfelet terhelik.