ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Elismerési és Monitoring Főosztály

Elismerési és Monitoring Főosztály Igazgatási szolgáltatási díjak

Külföldi elismertetéshez szükséges hatósági bizonyítványok kiállítása:

A 2017-ben érvényes igazgatási szolgáltatási díj még nem került megállapításra, ezért jelenleg nem kapcsolódik díjfizetési kötelezettség ezen eljáráshoz, a kérelemhez átutalási bizonylat csatolása nem szükséges.

Külföldi oklevél, bizonyítvány elismerése:

A 2017-ben érvényes igazgatási szolgáltatási díj még nem került megállapításra, ezért jelenleg nem kapcsolódik díjfizetési kötelezettség ezen eljáráshoz, a kérelemhez átutalási bizonylat csatolása nem szükséges.

Egészségügyi tevékenység engedélyezése (hagyományos kínai gyógyászat):

Az egészségügyi tevékenység engedélyezésére irányuló eljárások igazgatási szolgáltatási díjának összege: 168.000,- Ft.

A külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolások hitelesítése:

Az illeték mértéke 2.000,- Ft, amit kizárólag illetékbélyeg formájában lehet leróni.

Díjfizetés módja:

Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 10032000-01490576 számú számlájára.

A befizetés történhet postai csekken vagy banki átutalással. A közlemény rovatban az ügyfél neve legyen feltüntetve! Az eljárás során felmerülő egyéb költségek viseléséről a Központ végzésben rendelkezik. A Központ a befizetett igazgatási szolgáltatási díjról az Ügyfél kérelmére számlát állít ki.

Külföldi bankszámláról történő utalásnál kérjük, az alábbi bankszámlaszámra utalják az összeget:

  • Állami Egészségügyi Ellátó Központ
  • Swift kód: HUSTHUHB
  • IBAN szám: HU06 1003 2000 0149 0576 0000 0000
  • Bank: Magyar Nemzeti Bank

Az átutalás és az átváltás költségei az ügyfelet terhelik.

Az egészségügyi tevékenység engedélyezésére irányuló eljárások igazgatási szolgáltatási díjának összege: 168.000,- Ft.