ÁEEK | Emberi Erőforrás-fejlesztési Főigazgatóság - Ipari mák eseti termesztetési engedély

Ipari mák eseti termesztetési engedély

A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet értelmében a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztetése, valamint a velük kapcsolatos oktatás, kutatás, elemzés – bizonyos kivételektől eltekintve – kizárólag tevékenységi engedély birtokában folytatható.

A rendelet alkalmazásában a termesztetés azon tevékenységi és termesztetési engedély birtokában folytatható tevékenység, amelynek során az engedélyes szerződéses jogviszony alapján ipari mák termesztésével bíz meg mezőgazdasági termesztőket.

Az ipari mák termesztetője a tevékenységi engedély mellett eseti termesztetési engedélyt is köteles beszerezni.

Az ipari mák termesztetésére irányuló eseti termesztetési engedély iránti kérelmet az ipari mák feldolgozásával foglalkozó, hatályos tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet évente, legkésőbb a tárgyév január 15. napjáig nyújtja be az ENKK-nak.

A kérelmen szükséges megjelölni:

  • az ipari mák termesztésére szánt terület nagyságát (a kérelem által érintett évre vonatkozóan),
  • a termeszteni kívánt mákfajtát,
  • a maximálisan kinyerni tervezett alkaloid mennyiséget.

A kérelemhez mellékelni kell:

Az ENKK az ipari mákkal, valamint az ópiát termékekkel és származékokkal folytatott tevékenységekre vonatkozó engedély megadását a Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szervvel (INCB) történő egyeztetés után - a nemzetközi ópiát egyensúly biztosítása érdekében megtagadhatja. Külföldön csak az ottani illetékes hatóság és az INCB hozzájárulásával, az adott országra érvényes mákszalma becslés birtokában lehet ipari mák termesztetést folytatni.

Az ipari mák, valamint az egyéb, kábítószer előállítására alkalmas növényekkel kapcsolatos rendelkezéseket (így a mák, illetve a kender növény exportjához, importjához, transzferéhez, nemesítéséhez kapcsolódó szabályozást) az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

  • 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről,
  • 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról.