ÁEEK | Emberi Erőforrás-fejlesztési Főigazgatóság - Általános tájékoztató

Általános tájékoztató

A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet értelmében a kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok gyártása, exportja, importja, transzfere, beszerzése, forgalmazása, raktározása, tárolása, tartása, átadása, használata, valamint a velük kapcsolatos oktatás, kutatás, elemzés, továbbá kábítószer előállítására alkalmas növények (ipari mák, magas THC tartalmú kender) termesztetése, valamint a velük kapcsolatos oktatás, kutatás, elemzés – bizonyos kivételektől eltekintve – kizárólag tevékenységi engedély birtokában folytatható. ⃰

* Kivételt képeznek azok a tevékenységek, amelyek nyilvántartásba vételt követően kiadott hatósági bizonyítvány birtokában végezhetőek ; valamint azon esetek, ahol az ellenőrzött anyagokkal történő kutatás csak egy-egy projektre kiterjedő, nem rendszeres, folyamatos tevékenység, és mint ilyen eseti kutatási engedély birtokában végezhető.

Tevékenységi engedélyt kizárólag a Polgári Törvénykönyvben meghatározott gazdálkodó szervezet kaphat, amelynek vezetője, illetve vezető testületének valamennyi tagja büntetlen előéletű, nem áll gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró, valamint egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A Főosztály egyik legfontosabb feladata a kábítószerek és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal gyógyászati és nem gyógyászati célú tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek és intézmények tevékenység végzése (gyártás, forgalmazás, tárolás, felhasználás, export-import, stb.) iránti kérelmének elbírálása: határozattal történő döntéshozatal a tevékenységi engedély megadásáról, megújításáról vagy módosításáról.

A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet különbséget tesz a gyógyászati célú tevékenységi engedély, valamint a nem gyógyászati tevékenységi engedély között.