ÁEEK | Emberi Erőforrás-fejlesztési Főigazgatóság - A főosztály tevékenysége

Főosztály tevékenysége

A Főosztály

 • lefolytatja kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásokat, melynek során határozattal dönt:
  • a gyógyászati és nem gyógyászati célú tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek és intézmények tevékenység végzése iránti kérelméről: a tevékenységi engedély megadásáról, megújításáról vagy módosításáról,
  • az ipari mák eseti (éves) termesztetési engedély iránti kérelmekről: az engedély megadásáról,
  • a gyógyászati és nem gyógyászati felhasználással rendelkező, kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzendő tudományos és klinikai kutatás iránti kérelmekről: az eseti kutatási engedély megadásáról,
  • a már leselejtezett, gyógyászati és nem gyógyászati felhasználású kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok megsemmisítésének engedélyezéséről,
  • a gyógyászati és nem gyógyászati felhasználású kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok kivitele és behozatala, azaz eseti exportja és importja, valamint transzfere iránti kérelmekről: az engedély megadásáról;
 • lefolytatja a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekkel kapcsolatos nyilvántartásba vételi eljárásokat;
 • vezeti a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekkel összefüggő nyilvántartásokat:
  • a díszítő mák, illetve kannabisz exportját, illetve importját, transzferét végző, továbbá mákszalma-maradványokkal szennyezett mákmagot felvásárló, illetve annak tisztítását végző, valamint a szerződés alapján az ipari mákszalma és kannabisz tárolását és az ellenőrzött szerek szállítmányozását végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartása;
 • a gyártók és forgalmazók adatszolgáltatásai alapján összesíti az ország mennyiségi igényét az egyes kábítószerek és pszichotróp anyagok tudományos és gyógyászati célú fogyasztása és gyártása tekintetében és a becsült mennyiségeket a tárgyévet követő évre nézve, valamint negyedéves és éves jelentéseket készít a kábítószerek és pszichotróp anyagok gyártására, forgalmazására, exportjára, importjára vonatkozóan és megküldi azokat a Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szervezetnek;
 • közreműködik a gyógyászati felhasználással rendelkező kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal, és kábítószer prekurzorokkal végzett gyógyászati, kutatási és rendészeti célú tevékenységek ellenőrzésében, továbbá szükség esetén helyszíni ellenőrzéseket végez a társhatóságokkal és önállóan;
 • az engedélyesek kérelmére magyar vagy angol nyelvű igazolást vagy állásfoglalást állít ki a belföldi, illetve külföldi társhatóságok számára egy adott anyag jogszabályok által meghatározott ellenőrzött státuszára, kivitele vagy behozatala engedélykötelességére nézve;
 • ellátja a külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolások hitelesítését a külföldre utazó ellenőrzött szerrel történő kezelés alatt álló betegek ellátása céljából.