ÁEEK | Emberi Erőforrás-fejlesztési Főigazgatóság - Gazdálkodók adatszolgáltatási kötelezettsége

Gazdálkodók adatszolgáltatási kötelezettsége

A Kábítószerügyi Főosztály a kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok tekintetében Magyarország nemzeti hatóságaként folyamatos kapcsolatot tart az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) szakosodott kábítószerügyi szervezeteivel, Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szervével (INCB), valamint az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatalával (UNODC), valamint a nemzeti társhatóságokkal.

A Főosztály legfontosabb feladata – az engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások mellett – a kábítószerek és pszichotróp anyagok előállításának, forgalmazásának, és mindenekelőtt gyógyászati célú felhasználásának ellenőrzése, az éves anyagmérlegre vonatkozó adatok bekérése, feldolgozása és továbbítása a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szervezetnek (International Narcotics Control Board, INCB) a nemzetközi Kábítószer Egyezmények alapján.

A Főosztály adatszolgáltatása az INCB felé sokrétű:

  • jelentések: a gyártók és forgalmazók adatszolgáltatása alapján a kábítószerek exportjáról és importjáról összesített negyedéves jelentéseket készít, és továbbítja azokat az INCB felé továbbá éves összesítő statisztikát készít a kábítószerek és pszichotróp anyagok gyártására, forgalmazására, tudományos és gyógyászati célú felhasználására, exportjára, importjára vonatkozóan
  • becslések: a gyártók és forgalmazók adatszolgáltatásai alapján összesíti az ország mennyiségi igényét az egyes kábítószerek és pszichotróp anyagok tudományos és gyógyászati célú fogyasztása tekintetében a tárgyévet követő évre nézve, és a becsült mennyiségeket megküldi az INCB részére.

A Főosztály adatszolgáltatási kötelezettségéből eredően folyamatosan kapcsolatot tart a gyártókkal és forgalmazókkal.

A tevékenységi engedély jogosultjának adatszolgáltatási kötelezettsége az általa vezetett nyilvántartás alapján
Határidő Szolgáltatott statisztikai adatok köre
tárgyévet követő év január 31. napjáig A kábítószerekre vonatkozó év végi raktárkészletek
tárgyévet követő év február 28. napjáig 2. és 3. melléklet szerinti adatok
kábítószerekre az adott negyedévet követő hónap 10., illetve pszichotróp anyagokra a tárgyévet követő év február 28. napjáig 4. és 5. melléklet szerinti adatok
adott negyedévet követő hónap 10. napjáig 6. melléklet szerinti megrendelőlapok ötödik példánya(hatóanyag szerinti összesítő kíséretében, elektronikusan is)
tárgyévet megelőző év február 28. napjáig 3. és 9. melléklet szerinti, a kábítószerek és pszichotróp anyagok gyártására, forgalmazására, és a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztetésére vonatkozó becslési adatok

Ha az engedélyes a kábítószerek és pszichotróp anyagok gyártására, forgalmazására és a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztetésére vonatkozó becslési adatok tekintetében a tárgyévben el kíván térni az általa megbecsült adatoktól, becslésmódosítási kérelmet (melyhez mellékelni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot) benyújtania az ENKK-nak. Az ENKK az INCB-vel történő egyeztetés után 15 napon belül határozatban értesíti az engedélyest a becslés módosítás elfogadásáról.

A tevékenységi engedélyek jogosultjai által szolgáltatandó statisztikai adatokról a vonatkozó 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 8. pontja (18.§) rendelkezik.