ÁEEK | Emberi Erőforrás-fejlesztési Főigazgatóság - Igazgatási szolgáltatási díj

Igazgatási szolgáltatási díj

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény értelmében a kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárásokért, illetve az engedély kiadásáért, módosításáért jogszabályban meghatározottak szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A Kábítószerügyi Főosztály egyes tevékenységeihez kapcsolódóan fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékét a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, illetve új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
Gyógyászati tevékenységi engedély első kiadása, felújítása 300 000 Ft
Gyógyászati tevékenységi engedély módosítása 60 000 Ft
Nem gyógyászati célú tevékenységi engedély első kiadása, megújítása, módosítása 12 000 Ft
Ipari mák éves termesztetési engedély kiadása 60 000 Ft
Eseti kutatási engedély kiadása 12 000 Ft
Eseti export-import engedély kiadása szállítmányonként 60 000 Ft
Ipari vagy étkezési mákszalma, díszítőmák, kannabisznövény, valamint ipari mák és magas THC tartalmú kender vetőmagja, továbbá biológiai minták, standardok, továbbá új pszichoaktív anyagok eseti export-import engedélyének kiadása szállítmányonként 12 000 Ft
Becslésmódosítási kérelem, tételenként 60 000 Ft
Mákmag tisztító, mák- vagy kannabisznövényt exportáló vagy importáló, mákszalmát tároló, továbbá kábítószerek és pszichotróp anyagok, illetve új pszichoaktív anyagok szállítmányozását végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vétele során hatósági bizonyítvány kiadása 12 000 Ft
Megsemmisíttetési engedély kiadása 12 000 Ft

Díjfizetés módja

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Központ 10032000-00285788 számú számlájára, az eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg szükséges megfizetni. A befizetés kizárólag banki átutalással történhet.

A közlemény rovatba szíveskedjenek a befizetés beazonosításához szükséges adatokat feltüntetni!

A Központ a befizetett igazgatási szolgáltatási díjról az Ügyfél kérelmére számlát állít ki.

Külföldi bankszámláról történő utalásnál kérjük, az alábbi bankszámlaszámra utalják az összeget:

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
Swift kód: HUSTHUHB
IBAN szám: HU28 1003 2000 0028 5788 0000 0000
Bank: Magyar Nemzeti Bank

Az átutalás és az átváltás költségei az ügyfelet terhelik.