ÁEEK | Emberi Erőforrás-fejlesztési Főigazgatóság - Nyilvántartásba vétel

Nyilvántartásba vétel

A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet értelmében a kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok gyártása, exportja, importja, transzfere, beszerzése, forgalmazása, raktározása, tárolása, tartása, átadása, használata, valamint a velük kapcsolatos oktatás, kutatás, elemzés, továbbá kábítószer előállítására alkalmas növények termesztetése, valamint a velük kapcsolatos oktatás, kutatás, elemzés – bizonyos kivételektől eltekintve – kizárólag tevékenységi engedély birtokában folytatható.

A rendelet meghatározza azokat az eseteket, melyek során a kábítószerek és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal, továbbá a kábítószer előállítására alkalmas növényekkel kapcsolatos tevékenység folytatásához nincs szükség tevékenységi engedélyre, azonban azok nyilvántartásba vétele szükséges.

A jogszabály az alábbi, nyilvántartásba vételt igénylő eseteket nevesíti:

  1. állatgyógyászati intézmény, állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója, magán-állatorvos, valamint állatorvost alkalmazó telep, állatkert, vadaspark kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak minősülő hatóanyagot tartalmazó gyógyszerrel végzett tevékenysége,
  2. díszítő mák és kannabisz exportját, importját, transzferét végző, a tisztítatlan mákszalma-maradványokkal szennyezett mákmagot felvásárló, illetve annak tisztítását végző, valamint ipari mákszalmát és kannabiszt továbbhasznosítás céljából tároló, továbbá az ellenőrzött szerek szállítmányozását végző gazdálkodó szervezetek tevékenysége.

A gazdálkodó szervezet a tevékenység megkezdése előtt harminc nappal köteles a tevékenységet az ENKK-nak bejelenteni. A Főosztály látja el a 2. pontban meghatározott tevékenységeket végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vételét.

A bejelentésben meg kell jelölni:

  • a tevékenység jellegét és pontos helyét,
  • a kábítószerért felelős személy nevét,
  • a cégjegyzékszámot vagy az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel számát.

A bejelentéshez mellékelni kell:

Az ENKK a bejelentésben szereplő adatokat nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vett adatokról tizenöt napon belül – visszavonásig hatályos – hatósági bizonyítványt ad ki. A nyilvántartásba vételről a rendőrséget tájékoztatja. A nyilvántartás a benne foglalt adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

A nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet a bejelentés során közölt adatai megváltozásáról, vagy a tevékenység megszüntetéséről a nyilvántartást vezető szervet nyolc napon belül írásban tájékoztatja.

A nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet az általa végzett tevékenységről a nyilvántartást vezető szerv honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti adattartalommal minden év január 31. napjáig tájékoztatja a nyilvántartást vezető szervet.

A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos részletes szabályokról a vonatkozó 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 3. pontjában olvashatnak.