ÁEEK | Emberi Erőforrás-fejlesztési Főigazgatóság - Orvosi igazolás hitelesítése

Orvosi igazolás hitelesítése (egyéni utazók részére)

A Főosztály a külföldre távozó, ellenőrzött szert tartalmazó gyógyszerrel történő kezelés alatt álló beteg ellátása céljából hitelesíti az orvosi igazolást a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet 10. § alapján.

I. Magyarország területének elhagyása esetén

A rendelet a fokozottan ellenőrzött szerrel történő külföldre utazás tekintetében az alábbi két kategóriát határozza meg:

  • Három napot nem meghaladó külföldi utazás,
  • Három napot meghaladó (de maximum kilencven napig terjedő) külföldi utazás / fokozottan ellenőrzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítmény kivitele.

1. A három napot nem meghaladó külföldi utazás esetén

A kezelés alatt álló személy személyes poggyászában a kezeléséhez elegendő mennyiségű fokozottan ellenőrzött szert a háziorvosa által kitöltött 3/A. számú melléklet szerinti igazolás birtokában vihet magával.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy minden fokozottan ellenőrzött szerre külön igazolást szükséges kiállítani!

2. A három napot meghaladó külföldi utazás / fokozottan ellenőrzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítmény kivitele esetén

A kezelés alatt álló személy a kezeléséhez elegendő mennyiségű fokozottan ellenőrzött szert saját felhasználási céllal az országból csak az ENKK nyilvántartásba vételét követően vihet ki. Az ENKK a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a háziorvos által kiállított 3/B. számú melléklet szerinti igazolás D. pontját tölti ki, és azt megküldi a kezelés alatt álló személynek.

II. Magyarország területére történő belépés esetén

Fokozottan ellenőrzött szerrel történő kezelés alatt álló személy fokozottan ellenőrzött szert a kezelőorvosa által kitöltött nemzetközi igazolás birtokában, illetve a kiindulási országban illetékes hatóság igazolásával hozhat be az ország területére. Az ENKK ezekben az esetekben nem rendelkezik hatáskörrel, igazolás benyújtása az ENKK részére nem szükséges.

A külföldre távozó vagy külföldről érkező, fokozottan ellenőrzött szerrel történő kezelés alatt álló beteg ellátásával kapcsolatos részletes szabályokról a vonatkozó 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet 10. § rendelkezik.