ÁEEK | Emberi Erőforrás-fejlesztési Főigazgatóság - Ügyintézési határidő

Ügyintézési határidő

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény értelmében a kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárásokban az ügyintézési határidő 30 nap.

A Központ a különböző engedélyeket (a klinikai célú eseti kutatási engedély kivételével, ahol kérelem beérkezését követő maximum 15 napon belül dönt az engedély kiadásáról) és hatósági bizonyítványokat a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított maximum 30 napon belül állítja ki, míg a külföldre távozó, ellenőrzött szert tartalmazó gyógyszerrel történő kezelés alatt álló beteg ellátása céljából kiállított orvosi igazolás hitelesítését maximum 8 napon belül látja el.

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele az esetleges hiánypótlás ideje.