ÁEEK | Emberi Erőforrás-fejlesztési Főigazgatóság - Statisztikai adatok

Statisztikák

A Kábítószerügyi Főosztály legfontosabb feladata az engedélyezés mellett a kábítószerek és pszichotróp anyagok előállításának, forgalmazásának, és mindenekelőtt gyógyászati célú felhasználásának ellenőrzése, az erre vonatkozó statisztikai adatok bekérése, feldolgozása és továbbítása a Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szervnek, az INCB-nek a nemzetközi Kábítószer Egyezmények alapján. A globális ópiát egyensúly biztosítása érdekében a Kábítószer Főosztálynak folyamatosan egyeztetnie kell az INCB-vel.

Milyen statisztikai adatokat kell szolgáltatnia az általa vezetett nyilvántartás alapján a tevékenységi engedély jogosultjának?
18. §
(1) Az engedélyes és a nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet a kábítószerekről, a pszichotróp anyagokról és az új pszichoaktív anyagokról olyan naprakész nyilvántartást vezet, amelyből a beszerzés, gyártás, feldolgozás, csomagolás, forgalmazás, készletezés, veszteségek, selejtezés, megsemmisítés teljes anyagmozgása pontosan követhető mind a nyersanyagra, mind a félkész- és késztermékre vonatkozóan. Az engedélyes és a nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet valamennyi 1. melléklet szerinti anyagról év végi zárókészletet vesz fel. Az engedélyes a kábítószerekre vonatkozó összesített adatokat a tárgyévet követő év január 31. napjáig az ENKK-nak megküldi.
(2) Az engedélyes az ENKK részére
a) a 2. és 3. melléklet szerinti adatokat a tárgyévet követő év február 28. napjáig,
b) a 4. és 5. melléklet szerinti adatokat az adott negyedévet követő hónap 10. napjáig, illetve a tárgyévet követő év február 28. napjáig,
(3) Az átadó a 6. melléklet szerinti megrendelőlapok ötödik példányait az adott negyedévet követő hónap 10. napjáig a hatóanyag szerinti összesítő kíséretében – elektronikusan is – megküldi az ENKK-nak, amely 2 évig megőrzi azokat.

Milyen statisztikai adatokat kell szolgáltatni speciális raktárkészletek esetén?
18. §
(2) Az engedélyes az ENKK részére
c) a speciális raktárkészletek (katasztrófa-egészségügyi és honvédségi tartalékok) esetén az éves készlet változásait a tárgyévet követő év február 28. napjáig küldi meg.

Mikor kell az ellenőrzött anyagok gyártására, forgalmazására vonatkozó becslési adatokat megküldeni az ENKK-nak?
18. §
(4) Az engedélyes a 3. és 9. melléklet szerinti, a kábítószerek és pszichotróp anyagok gyártására, forgalmazására, és a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztetésére vonatkozó becslési adatokat a tárgyévet megelőző év február 28. napjáig megküldi az ENKK részére.

Mi történik az ENKK által feldolgozott statisztikai adatokkal?
18. §
(5) Az ENKK a (2) bekezdés alapján nyert adatokból készített jelentést, valamint a (4) bekezdés alapján megállapított összesített becslést megküldi a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény (a továbbiakban: Kábítószer Egyezmény), és a Pszichotróp Egyezmény alapján a Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szerv (INCB) részére.