ÁEEK | Emberi Erőforrás-fejlesztési Főigazgatóság - Növényekkel kapcsolatos rendelkezések

Kábítószer előállítására alkalmas növényekkel kapcsolatos rendelkezések

Ki kaphat ipari mák termesztetési eseti engedélyt?
R. 4. § (5) Az ipari mák termesztetője a tevékenységi engedély mellett a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, belföldi forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti eseti termesztetési engedélyt is köteles beszerezni.
R. 10. § Az ipari mák termesztetésére irányuló eseti termesztetési engedély iránti kérelmet évente az ipari mák feldolgozásával foglalkozó, a 3. § (1) bekezdése szerinti hatályos tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet évente nyújtja be az ENKK -nak, megjelölve a kérelem benyújtásának évét követő évre vonatkozóan az ipari mák termesztésre szánt terület nagyságát, a termeszteni kívánt mákfajtát és a maximálisan kinyerni tervezett alkaloid mennyiséget.

Mikor tagadható meg az ipari mák termesztetési eseti engedély kiadása?
Az ENKK az ipari mákkal, valamint az ópiát termékekkel és származékokkal folytatott tevékenységekre vonatkozó engedély megadását a Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szervvel (INCB) történő egyeztetés után - a nemzetközi ópiát egyensúly biztosítása érdekében megtagadhatja. Külföldön csak az ottani illetékes hatóság és az INCB hozzájárulásával, az adott országra érvényes mákszalma becslés birtokában lehet ipari mák termesztetést folytatni.

Milyen engedély szükséges a mák, illetve a kender növény exportjához, importjához, transzferéhez illetve tranzitjához?
A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről) szóló 162/2003. (X. 16.) korm. rendelet  szerint:
11. § (4) A mák, illetve a kender növény bármely részének exportja, illetve importja (transzfere) esetén az eseti export, illetve eseti import engedélyt KKR. szerint az ENKK adja ki.

R. 4. § (1) A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok, továbbá az ipari és étkezési mák szalmája, valamint az ipari mák és – a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletben ekként meghatározott – magas THC tartalmú kender vetőmagjának exportja, importja, transzfere esetén eseti exportengedélyt, illetve eseti importengedélyt is be kell szerezni a tevékenységi engedélyen vagy az eseti kutatási engedélyen túl.
(2) A díszítő mák és a kannabisz növény vonatkozásában eseti exportengedély és eseti importengedély a 3. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételt követően kérelmezhető az ENKK  -tól.
(3) A kábítószerek, pszichotróp anyagok, illetve a mákszalma és az ipari mák vetőmagja, valamint a kannabisz növény tranzitszállításához az exportáló és az importáló ország arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságának érvényes engedélye, valamint a szállítmány azonosítására alkalmas bizonylat szükséges, amelyet a szállító köteles a rendőrség vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: vámszerv) ellenőrzése során bemutatni.