ÁEEK | Emberi Erőforrás-fejlesztési Főigazgatóság - Nem gyógyászati célú

Nem gyógyászati célú tevékenységi engedélyek

11. § (1) Nem gyógyászati célú tevékenységi engedély kábítószer, pszichotróp anyag, valamint új pszichoaktív anyag gyártására, beszerzésére, raktározására, tartására, átadására, használatára és a velük kapcsolatos oktatásra, kutatásra, elemzésre bűnüldöző, rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, valamint a kábítószer-vizsgáló laboratóriumok részére adható.
(2) Nem gyógyászati célú tevékenységi engedély új pszichoaktív anyagot ipari célra használó, exportáló, importáló, annak transzferét és forgalmazását végző gazdálkodó szervezet számára adható.
(3) A tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására az ENKK az engedély megadásával kábítószerért felelős személyt jelöl ki.
(4) A nem gyógyászati célú tevékenységi engedély kiadására a 6–9. § rendelkezéseit kell alkalmazni.