ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Általános tudnivalók

Általános tudnivalók

Azt a személyt, aki Magyarországon az állam által elismert oktatási intézményben szerzett vagy külföldön szerzett és Magyarországon honosított, vagy elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik, az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzését követően alapnyilvántartásba kell venni.

Az oklevelet, bizonyítványt kiállító szervek az egészségügyi szakképesítés megszerzéséről értesítik az ÁEEK EFF-et, így az alapnyilvántartásba történő felvétel rögzítése az oktatási intézmény jelentése alapján hivatalból történik (az Ügyfélnek ezzel kapcsolatos tennivalója nincs).

Mi a teendő, ha a szakképesítésünk nem szerepel az alapnyilvántartásban?

Alapvetően az alapnyilvántartásba kerülés automatikusan történik az oklevelet, bizonyítványt (vagy a honosításról/elismerésről szóló határozatot) kiállító intézmény általi elektronikus lejelentés alapján, azonban kivételes esetben előfordulhat, hogy a megszerzett egészségügyi szakképesítésünket mégsem találjuk az alapnyilvántartásban.

Azt, hogy az egészségügyi szakképesítésünk szerepel-e az alapnyilvántartásban, a http://kereso.enkk.hu/oldalon ellenőrizhetjük.

Amennyiben keresésünk eredménytelen, és nem találjuk meg az egészségügyi szakképesítésünket az alapnyilvántartásban, kérelemmel fordulhatunk az ÁEEK-hez.

A kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

  • formanyomtatvány hiánytalanul kitöltve, aláírva

  • az egészségügyi szakképesítésünkről kiállított oklevél, bizonyítvány másolata

Ebben az esetben hivatalunk felveszi a kapcsolatot az oklevelet kiállító intézménnyel, vagy annak jogutódjával az oklevél, bizonyítvány valódiságának igazolása érdekében. Az alapnyilvántartásba történő felvételről hivatalunk minden esetben hatósági bizonyítványt állít ki.