ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Adatmódosítás

Adatmódosítás

Amennyiben az egészségügyi szakképesítést szerzett személynek megváltozik valamely személyes adata (pl.: a neve, állampolgársága), illetve lakóhelye (tartózkodási helye), a változást az azt követő 30 napon belül be kell jelentenie a Hivatalnak. A bejelentéshez mellékelni kell az adatváltozást igazoló eredeti okirat teljességében jól látható másolatát. Amennyiben a bejelentés személyesen történik, az okiratok másolatának hitelesítését – az eredeti okiratok egyidejű bemutatása esetén – a Hivatal ügyintézője elvégezheti. Az adatváltozás átvezetése esetén a Hivatal az ügyfél kérelmére az alapnyilvántartásban szereplő adatairól kivonatot állít ki (melyet 100,-Ft/példány értékű illetékbélyeggel kell leróni). Névváltozást személyazonosító igazolvánnyal kell igazolni, egyben nyilatkozni szükséges az egészségügyi tevékenység gyakorlása során használt név adat tekintetében. Az orvosok és fogorvosok esetében a névváltozást a Hivatal automatikusan jelzi az Országos Egészségbiztosítási Pénztár irányába.