ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Felvétel

Felvétel

Az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartását az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Nyilvántartási Főosztálya vezeti.

Azt a személyt, aki Magyarországon az állam által elismert oktatási intézményben szerzett vagy külföldön szerzett és Magyarországon honosított, vagy elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik, az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzését követően alapnyilvántartásba kell venni.

Az alapnyilvántartásba vétel tehát hivatalból történik. Az alapnyilvántartás célja a megszerzett szakképesítés közhiteles tanúsítása.

Az alapnyilvántartásba vételhez az adatokat az oktatási intézmény a bizonyítvány, illetve az oklevél, a külföldi bizonyítványok és oklevelek által tanúsított egészségügyi szakképesítés elismerésére jogosult hatóság az elismerő határozat kiadását követő 30 napon belül bejelenti az alapnyilvántartást vezető szervnek. A Nyilvántartási Főosztály hivatalból alapnyilvántartásba veszi a fenti intézmények által bejelentett személyeket.

Az alapnyilvántartásba vétel tényéről a Hivatal kérelemre hatósági bizonyítványt illetve kivonatot állít ki. A kérelem illetékköteles. A kérelemhez 100 Ft illetékbélyeg csatolása szükséges.

Azok az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek, akik az alapnyilvántartásban nem szerepelnek, felvételüket az egészségügyi szakképesítésükről szóló oklevelet, bizonyítványt kiállító intézmény útján kérhetik, vagy egyedi kérelemmel fordulhatnak a Hivatalhoz, amely kérelemhez mellékelni kell az egészségügyi szakképesítésükről szóló oklevél, bizonyítvány másolatát,a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát. Ebben az esetben a Hivatal adategyeztetést végez az oklevelet, bizonyítványt kiállító intézménnyel vagy annak esetleges megszűnése esetén a jogutód intézménnyel.