ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Vizsgaelnöki névjegyzék

Szakmai vizsgaelnöki névjegyzék

Szakmai vizsgaelnöki névjegyzék

 


Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról szóló 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése szerint az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2015. február 28-án hatályos 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti feladatok tekintetében az EEKH jogutódja a miniszter által vezetett minisztérium.

A fenti jogszabályváltozásra tekintettel az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe vétellel, illetve a névjegyzék meghosszabbításával kapcsolatos pályázatokat 2015. március elsejét követően az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyi Ágazati Humánerőforrás-stratégiai Főosztály 1051 Budapest, Arany János u. 6-8. címére kérjük megküldeni.

Az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletben foglalt pályázati feltételek változatlanok, az alábbiakban olvashatják erről szóló tájékoztatónkat.Az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet alapján a névjegyzékben történő felvétellel kapcsolatos pályázat bármikor benyújtható. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet, annak megjelölését, hogy mely szakmacsoportra, illetve szakképesítésre kérik a felvételt
b) részletes szakmai önéletrajzot.
A pályázathoz csatolni kell:

  • erkölcsi bizonyítványt. Nem szükséges csatolnia annak, akinél jogszabály rendelkezése alapján a büntetlenség az alkalmazás és a foglalkoztatás előfeltétele, és akinek a munkáltatója ezt igazolja,
  • a szakirányú pedagógus végzettséget, vagy felsőfokú szakirányú végzettséget, vagy felsőfokú iskolai végzettséget és szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél hiteles másolatát és a tíz év szakmai gyakorlati idő meglétét tanúsító igazolást.  A Megfeleltetési tábla tartalmazza a bíráló bizottság által az adott szakképesítés tekintetében a vizsgaelnöktől elvárt végzettséget.A gyakorlati idő beszámításánál figyelembe vehető a megjelölt szakmacsoport, illetve szakképesítés oktatói feladataiban szerzett legalább tízéves szakmai gyakorlat, amely lehet oktatói vagy gyakorlatvezetői tevékenység, curriculum-fejlesztés, kutatómunka vagy más hasonló, igazolt tevékenység. A hiteles okiratról készült másolatnak az eredetivel azonosságát, a tíz év gyakorlati idő meglétét a munkáltató, nyugdíjban lévő jelentkező esetén az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja hitelt érdemlő módon igazolja.
  • a jelentkező szakmai tevékenységét értékelő legalább két szakmai ajánlást,
  • a bírálati díj befizetéséről szóló igazolást.


A névjegyzékben történő nyilvántartásba vétel időtartama öt év.

A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggő beadványnak tartalmaznia kell:

  • a kérelmet,
  • a nyilvántartásba vétel idejét, a jegyzék és a szakterület, a vizsgaterület, a szakmacsoport, illetve a szakképesítés megnevezését,
  • a nyilvántartásba vétel óta végzett vizsgaelnöki tevékenység ismertetését.
  • a bírálati díj befizetéséről szóló igazolást.

 
A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggő kérelmet legalább a nyilvántartási idő lejárta előtti utolsó elbírálásra kell benyújtani. A nyilvántartás 5 évvel történő meghosszabbítására az elbírálás időpontja alapján kerül sor. A kérelemhez csatolni kell azoknak az okleveleknek, bizonyítványoknak és tanúsítványoknak a hiteles másolatát, amelyekkel igazolni lehet a tevékenység folytatásához szükséges ismeretek elsajátítását, amennyiben ezeket korábban nem nyújtották be.

A bírálati díj összege a pályázat, illetve a kérelem benyújtásakor érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tíz százaléka (2015-ben 10 500 Ft.)
Ha a pályázat benyújtója több szakmacsoportra kéri a felvételét, pályázatonként köteles bírálati díjat fizetni.
A meghosszabbítás iránti kérelem és a jogorvoslati kérelem díja a bírálati díj 50%-a (5250 Ft).