Közadatok újrahasznosítása céljából történő adatszolgáltatás

Az egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartásának bárki számára megismerhető, azaz közérdekből nyilvános adatainak megismerhetőségét az ÁEEK a honlapján található Működési kereső útján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. §-a (1) bekezdésének megfelelő módon biztosítja.

A ’Működési kereső’ lehetőségeit meghaladó, az egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartását érintő adatigények teljesítésére a közadatok újrahasznosítása keretében van lehetőség, amennyiben a közadatok felhasználása olyan kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra irányul, ami kívül esik azon a közfeladat ellátása keretén belüli eredeti célkitűzésen, amire a közadatot előállították.

A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátását az erre célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével és Központunk részére elektronikusan (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) és postai úton töréténő megküldésével van lehetőség kérelmezni.

A Központ a kérelem hiánytalan beérkezésétől számított 20 napon belül dönt a kérelem teljesíthetőségéről, ami indokolt esetben a kérelem terjedelmes vagy összetett voltára tekintettel egy alkalommal, legfeljebb további 20 nappal meghosszabbítható, a Kérelmező egyidejű értesítése mellett. A kérelem teljesíthetősége esetében a Központ az erről szóló értesítéssel egyidejűleg felhívja a Kérelmezőt az újrahasznosítási megállapodás megkötésére.

A Központ részére a közadatok újrahasznosítás céljára történő rendelkezésre bocsátásért a Központ önköltségszámítási szabályzata alapján számított díjat kell fizetni. A díj mértékéről a Központ a kérelem teljesíthetősége tekintetében az együttműködési megállapodás-tervezet megküldésekor tájékoztatja a Kérelmezőt.

Az újrahasznosítási megállapodás tartalmazza:

  1. • a Kérelmező és a Hivatal megnevezését,
  2. • az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátott adatok meghatározását,
  3. • az adatok átadásának időpontját, az átadás módját, formátumát,
  4. • az adatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj mértékét,
  5. • a díj megfizetésének határidejét és módját.

Vonatkozó jogszabályok:

  1. • a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény,
  2. • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény