OKFŐ - Tájékoztatás a 2021. évi Tanúsító vizsgaszervezéssel kapcsolatosan

Tájékoztatás a 2021. évi Tanúsító vizsgaszervezéssel kapcsolatosan

Tisztelt Vizsgaszervezők!

Az egységes gyakorlat érdekében, a tanúsító vizsgák megszervezése és lebonyolítása során kérjük az alábbi eljárásrendet szem előtt tartani:

A tanúsító vizsga - az egészségügyi ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében - azonos szakmai tartalmát a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.

A tanúsító vizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell alkalmazni azzal a kitétellel, hogy a szakképző intézmény által szervezett tanúsító vizsgát a szakképző intézmény oktatóiból álló vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét a szakképző intézmény igazgatója delegálja.

A tanúsító vizsga nem szakmai vizsga, hanem tanulmányok alatti vizsga, így azt az erre vonatkozó szabályok alapján szükséges megszervezni. A tanúsító vizsgával kapcsolatos szabályokat, követelményeket a képzőintézmény szakmai programjában kell megjeleníteni.

A képzési és kimeneti követelmények alapján az intézmények szakmai programjában kell továbbá részletesen szabályozni a tanúsító vizsgával kapcsolatos minden szükséges kérdést. A szabályozás kialakításánál a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 182-183. § szerint előírt rendelkezések szolgálnak iránymutatásként azzal, hogy sikertelen vizsga esetén szükséges ismétlési lehetőséget biztosítani.

A vizsgához kapcsolódó papír alapú interaktív feladat a KKK–ban megfogalmazottak alapján egy 60 db-os, központilag összeállított kérdésből álló, különböző típusú (például egyszeres és többszörös feleletválasztásos, eldöntendő, ok-okozati összefüggést mutató, számításos és esetbemutatás alapján azonosító) feladatokat tartalmazó feladatlap lesz.

Nem kell tanúsító vizsgát tennie és a tanúsító vizsga eredményét sikeresnek kell tekinteni annak a tanulónak, illetve képzésben részt vevő személynek, aki korábbi tanulmányai, előzetesen megszerzett tudása, illetve gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai oktatásban, ha beszámított előzetes tudása magában foglalja a tanúsító vizsga követelményeit. Ebben az esetben a szakmai vizsga eredményét - a tanúsító vizsga eredményének figyelmen kívül hagyásával - a szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek egymáshoz viszonyított súlyozásának megfelelően kell megállapítani.

Sikertelen tanúsító vizsga esetén a tanuló folytathatja a tanulmányait, a képzőintézményben szóbeli javító vizsga lehetőséget kell biztosítani számára 2021. október 30-ig.

A tanúsító vizsgával kapcsolatos kérdéseiket az alábbi elérhetőségeken jelezzék számunkra:

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel: 1/919-3337