ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Elismerési eljárás

Elismerési eljárás

A külföldön megszerzett egészségügyi szakképesítések elismertetésére irányuló eljárás lefolytatása az Állami Egészségügyi Ellátó Központ hatáskörébe tartozik, ha az elismertetni kívánt bizonyítvány/oklevél:

  • uniós állampolgár vagy azzal azonos megítélés alá eső személy által, uniós tagállamban megszerzett bármilyen egészségügyi; vagy
  • nem uniós állampolgár által, illetve nem uniós tagállamban megszerzett középfokú egészségügyi vagy felsőfokú szakirányú szakképesítést (például szakorvosi bizonyítvány) tanúsít.

Az elismerési eljárás lefolytatására kizárólag a képzés helye szerinti országban államilag elismert, akkreditált képzés keretében megszerezhető szakképesítések esetében van mód.
Az eljárás minden esetben kérelemre indul, amely során a Központ vagy a Központ által az adott ügyben kirendelt szakértő megvizsgálja a külföldön megszerzett szakképesítés képzési követelményeit, valamint azt, hogy az megfeleltethető-e és milyen feltételekkel feleltethető meg bármilyen, magyarországi képzés keretében megszerezhető vagy korábban megszerezhető volt szakképesítésnek. Előzetes állásfoglalásra a szakértő bevonását igénylő elismerési kérelmek esetében nincs mód, az elismerési eljárás kimenetelét illetően pontos felvilágosítás csak a kérelem benyújtását követően/a szakértői vélemény fényében adható.

Melyik elismerési eljárás vonatkozik Önre?
Eltérő elismerési eljárás vonatkozik azon egészségügyi szakképesítéssel rendelkezőkre, akik szakképesítésüket az Európai Unió valamely tagállamában, valamely tagállam állampolgárként (uniós állampolgár) szerezték, és akik szakképesítésüket az Európai Unióba nem tartozó országban, nem uniós állampolgárként szerezték (Európai Unión kívül megszerzett bizonyítvány vagy oklevél elismerése).

Eltérő lehet az eljárás azonban az Európai Unió valamely tagállamában, uniós tagállam által megszerzett szakképesítések esetén is - attól függően, hogy a bizonyítvány/oklevél kiállítására az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően (Európai Unióban megszerzett oklevél vagy bizonyítvány feltétel nélküli elismerése), vagy attól eltérő képzés sikeres teljesítését követően került sor (Európai Unióban megszerzett oklevél vagy bizonyítvány feltételhez kötött elismerése).