ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Igazgatási szolgáltatási díj

Elismerési és Monitoring Főosztály Igazgatási szolgáltatási díjak

Külföldi elismertetéshez szükséges hatósági bizonyítványok kiállítása:

  • konformitást tanúsító hatósági bizonyítvány,
  • ún. szerzett jogot tanúsító hatósági bizonyítvány,
  • magyarországi egészségügyi szakmai tevékenység időtartamát tanúsító hatósági bizonyítvány,
  • jó hírnév igazolás,
  • végzettségi szintet, szakképesítést, szakképzettséget tanúsító hatósági bizonyítvány,
  • egészségügyi alkalmasságot tanúsító hatósági bizonyítvány.

Igényelt hatósági bizonyítványonként 15.000,- Ft. (A díj hatósági bizonyítvány-típusonként, és nem szakképesítésenként értendő.)

Külföldi oklevél, bizonyítvány Magyarországon történő elismerése (szakképesítésenként):

Feltétel nélküli (automatikus) elismerési eljárás esetén 60.000,- Ft.

Feltételhez kötött (ún. általános rendszer szerinti) elismerési eljárás esetén 60.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj, valamint 25.000,- Ft szakértői díj, azaz összesen 85.000,- Ft.

Európai Unión kívül megszerzett oklevél/bizonyítvány elismerése esetén 45.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj, valamint 25.000,-Ft szakértői díj, azaz összesen 70.000,- Ft.

Hagyományos kínai gyógyászati tevékenység engedélyezése:

Az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 168.000,- Ft.

A külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolások hitelesítése:

Az illeték mértéke 2.000,- Ft, amit kizárólag illetékbélyeg formájában lehet leróni.

Díjfizetés módja:

Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 10032000-01490576 számú számlájára.

A befizetés történhet postai csekken vagy banki átutalással.

A közlemény rovatban az ügyfél neve legyen feltüntetve!

Az eljárás során felmerülő egyéb költségek viseléséről a Központ végzésben rendelkezik.

A Központ a befizetett igazgatási szolgáltatási díjról az Ügyfél kérelmére számlát állít ki.

Külföldi bankszámláról történő utalásnál kérjük, az alábbi bankszámlaszámra utalják az összeget:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Swift kód: HUSTHUHB
IBAN szám: HU06 1003 2000 0149 0576 0000 0000
Bank: Magyar Nemzeti Bank

Az átutalás és az átváltás költségei az ügyfelet terhelik.