ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Kérelem benyújtása

Kérelem benyújtása

A kérelmet kizárólag az alábbi formanyomtatványon lehet benyújtani Az elismerés iránti kérelem és mellékletei benyújthatók postai úton vagy személyesen az alábbi elérhetőségeken.

A kérelem benyújtása kapcsán kérjük, vegyék figyelembe, hogy az eljárás során az alábbi dokumentumok minősülnek hiteles fordításnak, illetve hiteles másolatnak.

Hiteles fordítás:

  • az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített fordítás,
  • magyar külképviseleti szerv hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
  • magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
  • az a magyar fordítás, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint.

Hiteles másolat:

  • jogszabály által hitelesnek minősített másolat (pl. közjegyző által),
  • a Központ ügyintézője által - ügyfélfogadási időben történő személyes megjelenés
    esetén - az eredeti okiratról készített és hitelesített másolat,(kizárólag a Központ előtt folyó eljárásban történő felhasználásra)
  • idegen nyelvű bizonyítványról/oklevélről az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített hiteles másolat.
  • a valamely tagállam joga szerint hitelesnek minősülő másolat.

A felsorolásban szereplő kritériumoknak nem megfelelő dokumentumokat elfogadni, azok alapján az eljárást lefolytatni nem áll módunkban.