ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Központ tevékenysége

Hivatal alaptevékenysége

A Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

076010                Egészségügy igazgatása

094130                Egészségügyi szakmai képzés

A Hivatal ellátja a jogszabályokban feladat- és hatáskörébe utalt és az alapító okiratában foglalt feladatokat, különösen

 1. az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági, ideértve a piacfelügyeleti és kijelölő hatósági feladatokat,
 2. a kábítószerek, pszichotróp és új pszichoaktív anyagok legális (gyógyászati illetve nem gyógyászati) célú felhasználásával kapcsolatos engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatokat,
 3. egyes, külön jogszabályban meghatározott egészségügyi tevékenység végzésére jogosító bizonyítványoknak és okleveleknek az elismerésével, valamint a külföldi elismertetéshez szükséges hatósági bizonyítványok kiállításával kapcsolatos feladatokat,
 4. nem gazdasági célú letelepedés mellett végezni kívánt egészségügyi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárások lefolytatása,
 5. a külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolás hitelesítésével kapcsolatos feladatokat,
 6. az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alapnyilvántartásának vezetésével kapcsolatos feladatokat,
 7. az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos feladatokat,
 8. az egészségügyi szakdolgozók, az orvosok, a fogorvosok, a gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok részére szervezett szabadon választható elméleti továbbképzések pontértékének megállapításával kapcsolatos feladatokat,
 9. a szakorvos/szakfogorvos/szakgyógyszerész/klinikai szakpszichológus képzés intézményi akkreditációjának elvégzésével kapcsolatos feladatokat
 10. a vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvétellel, a vizsgaelnöki névjegyzék elkészítésével, kiadásával és nyilvántartásával, valamint a szakmai vizsgabizottság elnökének megbízásával kapcsolatos feladatokat,
 11. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel kapcsolatos pályáztatás lebonyolításával és a szakképzés költségvetési forrásának a kezelésével kapcsolatos feladatokat,
 12. az egészségügy területén működő szakértői tevékenységgel összefüggő hatósági feladatokat,
 13. az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat, 
 14. másodfokú eljárás lefolytatása azokban az ügyekben, amelyekben első fokon az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, az országos tisztifőorvos vagy az országos tisztifőgyógyszerész jár el,
 15. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által hozott hatósági döntések elleni fellebbezések elbírálásával kapcsolatos feladatokat,
 16. a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlat jogszabályokban meghatározott szabályai betartásának hatósági ellenőrzése gyógyászati segédeszközök esetén,
 17. szakhatósági feladatok ellátása a gyógyászati segédeszközök ismertetésére vonatkozó, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet által lefolytatott eljárásokban a tekintetben, hogy az eljárás tárgyát képező eszköz gyógyászati segédeszköznek minősül-e, illetve, hogy a gyógyászati segédeszköz ismertető dokumentáció tartalma a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban áll-e,

valamint a külön jogszabályok által meghatározott feladatokat.