ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Gábor Aurél

Ösztöndíj Pályázat

Közzététel: 2016. december 29.

Tisztelt Rezidensek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ a támogatott szakképzésben résztvevő jelöltek részére a mai napon meghirdeti az oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvosjelöltek részére kiírt Gábor Aurél Ösztöndíjat.

A pályázati adatlap – regisztrációt követően – kitölthető az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK) honlapján a következő linkre kattintva (http://rezidens.enkk.hu/), ahol az adatlap kitöltéséhez segítséget nyújtó útmutató is megtalálható.

A pályázatok benyújtásának határideje 2017. február 6. A határidő jogvesztő, a leteltét követően benyújtott pályázatok elfogadására, a késedelem igazolására, vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód.

Az előzetesen elektronikus úton kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázatot postai úton vagy személyesen, magyar nyelven lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre:

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

Szakképzés Támogatási Főosztály

Levélcím: , 1085 Budapest, Horánszky u. 24.

A postai úton is megküldendő pályázati adatlapok esetében a benyújtás határideje szempontjából a postára adás napja számít.

Személyesen benyújtható hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.00-ig az ENKK Szakképzés Támogatási Főosztályán, 1085 Budapest, Horánszky u. 24., II. emelet 202-es iroda.

Szakorvosjelöltek számára meghirdetett ösztöndíj pályázat eredménye - Gábor Aurél ösztöndíj

Közzététel: 2016. március 7.


A Gábor Aurél ösztöndíj pályázatok bírálata céljából létrehozott bizottság döntése alapján az alábbi linken található listában szereplő jelöltek nyerték el az ösztöndíjat.

Gábor Aurél ösztöndíj

Minden sikeres pályázónak gratulálunk.

Gábor Aurél

Közzététel: 2015. március 11.


Tisztelt Jelöltek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Markusovszky Lajos, Gábor Aurél, Méhes Károly és Than Károly Ösztöndíj-kifizetésekkel kapcsolatosan, hiányszakmapótlék- és költségtérítés utalással kapcsolatosan a visszaélések elkerülése végett és az adatvédelmi szempontokat figyelembe véve telefonon, e-mailben és postai úton is csak az alábbi azonosítók megadásával lehet érdeklődni.

Név
Pecsétszám
Anyja neve
Adószám

Megértésüket köszönjük!