ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Jelentkezés tudásszintmérésre (szakmai előképzettség elismerése)

tudásszintmérés (szakmai előképzettség elismerése) | tájékoztató

(Kérjük a jelentkezési lapot a személyi igazolványban és a lakcímkártyán szereplő adatokkal kitölteni!)

Személyi adatok

Szakmai előképzettség tudásszintmérés (megszerezni kívánt szakképesítés-ráépülés)

Eddig megszerzett egészségügyi szakképesítés I.

Csatolandó mellékletek I.

Eddig megszerzett egészségügyi szakképesítés II.

Csatolandó mellékletek II.

A komplex szakmai előképzettség tudásszintmérés jelentkezési határideje:


II. negyedév - március 16. éjfélig
III. negyedév - június 15. éjfélig
IV. negyedév - szeptember 15. éjfélig


A tudásszintmérésre való elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, figyelemmel az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletnek (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire, beleegyezem és hozzájárulok ahhoz, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) (Telephely: 1085 Budapest, Horánszky utca 15.) mint Felhasználó, az általam megadott személyes adatokat és az arról készült másolatokat kezelje és tárolja.