Az Elismerési és Monitoring Főosztály tevékenysége

A Főosztály a migrációval kapcsolatos feladatok körében:
  1. lefolytatja a külföldön szerzett egészségügyi szakképesítések Magyarországon történő elismerésével kapcsolatos eljárást,
  2. lefolytatja a Magyarországon kiállított vagy Magyarországon elismerésre, illetve honosításra került egyes egészségügyi szakképesítések külföldön történő elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiállításával kapcsolatos eljárást,
  3. lefolytatja a hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személyek tevékenységének engedélyezésével kapcsolatos eljárást,
  4. ellátja a határon átnyúló szolgáltatások bejelentésével kapcsolatos feladatokat,
  5. ellátja a külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolások hitelesítésével kapcsolatos feladatokat.
A Főosztály a humánerőforrás módszertannal kapcsolatos feladatai körében
  1. működteti az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás monitoringrendszert,
  2. ellátja a közadatok újrahasznosítása keretében nyújtott adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
  3. részt vesz az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programmal, valamint az Egészségügyi Ágazati Adatgyűjtési Rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásában,
  4. évente felmérést végez a konszolidált egészségügyi intézmények szakdolgozóit érintő szakképzési szükségletek feltérképezése érdekében.