Éves statisztikák


1. A szakképesítésük küföldön történő elismerése céljából hatósági bizonyítványt kérő orvosok száma:
ID Megnevezés 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
I. Azon személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki 986 1090 1106 951 954 941 823
II.1. Azon külföldi állampolgárságú személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, és szakképesítésüket a megelőző év június 1. után szerezték meg 141 160 166 246 253 224 208
II.2. Azon személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, a II.1. pont szerinti, szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül 845 930 940 705 701 717 615
III. Azon személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF 2010. január 1-jét követően első alkalommal állított ki hatósági bizonyítványt a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül 845 831 782 530 518 492 398
IV.1. A III. csoport szerinti orvosok közül azon személyek száma, akik 2016-ben vényt írtak fel (pro família vény nélküli adatok) 287 268 237 178 177 163 n/a
IV.2. A III. csoport szerinti orvosok közül azon személyek száma, akik vényfelíróként 2016-ben nem jelentek meg a magyar egészségügyi ellátórendszerben 558 563 545 352 341 329 n/a

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

Megjegyzések:

 1. • A hatósági bizonyítványt kérők száma a külföldi munkavállalás tekintetében indikátorként korlátozottan alkalmazható (nincs információ arra vonatkozóan, hogy a kérelmezők valóban elhagyják-e az országot.
 2. • Az I. és a II. csoport szerinti adatok az adott évben hatósági bizonyítványt kérők számát tartalmazzák oly módon, hogy egy évben egy személy egyszer szerepel a kimutatásban akkor is, ha éven belül többször kérte a hatósági bizonyítvány kiállítását. (A korábban közölt 2010. és 2011. évi kimutatásokban egy személy többször is szerepelt akkor, ha az adott év első és második félévében is kiállításra került számára a hatósági bizonyítvány.
 3. • Az I. és II. csoport szerinti kimutatásban egy személy több évnél is megjelenhet, amennyiben több, eltérő naptári évben is kiállításra került számára a hatósági bizonyítvány.
 4. • A II. 1. csoport azon külföldieket tartalmazza, akikről nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy tanulási szándékkal érkeztek hazánkba, és a diploma megszerzését követően hazájukba (vagy más országba) távoztak.
 5. • A III. csoport (és így a IV. csoport) szerinti vizsgálat bázisa a 2010-es év, így a kimutatás nem veszi figyelembe, ha valamelyik személy részére a 2010-es évet megelőzően már került hatósági bizonyítvány kiállításra
 6. • A III. és a IV. csoport szerinti kimutatásokban egy személy egyszer szerepel a vizsgált 2010-től 2015-ig tartó időszakban – abban az évben, amikor első alkalommal került kiállításra a hatósági bizonyítvány - így ezen adatok az érintett időszak tényleges külföldre történő migrációjának bemutatására szolgálnak. Tekintettel azonban a kimutatás halmazati módszertanára, az adatsor nem alkalmas annak vizsgálatára, hogy évente miként változott a migrációs szándék. Követleztetések levonását csak a vizsgált évek átlaga alapján javasoljuk (pl.: az utolsó három évben átlagosan 469 fő orvos részére került első alkalommal kiállításra a hatósági bizonyítvány).
2. Korcsoport és nem szerinti megoszlás:
2.1. Azon orvosok korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki
Korcsoport 2014 2015 2016
Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők
0-24 25 13 12 19 8 11 21 7 14
25-29 376 189 187 341 154 187 328 165 163
30-34 178 80 98 202 104 98 121 50 71
35-39 118 57 61 141 73 68 103 54 49
40-44 81 50 31 78 46 32 80 45 35
45-49 75 47 28 69 46 23 75 56 19
50-54 49 32 17 39 26 13 47 29 18
55-59 27 17 10 35 22 13 25 18 7
60-64 19 15 4 14 9 5 16 12 4
65-69 4 4 0 3 1 2 4 1 3
70- 2 1 1 0 0 0 3 3 0

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

2.2 Azon külföldi állampolgárságú orvosok korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, és szakképesítésüket a megelőző év június 1. után szerezték meg
Korcsoport 2014 2015 2016
Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők
0-24 17 10 7 6 2 4 15 4 11
25-29 195 111 84 168 94 74 161 91 70
30-34 36 18 18 45 26 19 27 14 13
35-39 3 1 2 5 4 1 4 4 0
40-44 1 1 0 0 0 0 1 0 1
45-49 1 1 0 0 0 0 0 0 0
50-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

2.3. Azon személyek korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül
Korcsoport 2014 2015 2016
Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők
0-24 8 3 5 13 6 7 6 3 3
25-29 181 78 103 173 60 113 167 74 93
30-34 142 62 80 157 78 79 94 36 58
35-39 115 56 59 136 69 67 99 50 49
40-44 80 49 31 78 46 32 79 44 35
45-49 74 46 28 69 46 23 75 56 19
50-54 49 32 17 39 26 13 47 29 18
55-59 27 17 10 35 22 13 25 18 7
60-64 19 15 4 14 9 5 16 12 4
65-69 4 4 0 3 1 2 4 1 3
70- 2 1 1 0 0 0 3 3 0

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

3. Célország szerinti megoszlás azon orvosok esetében, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki (kivonat)
3.1. Célország szerinti megoszlás azon személyek esetében, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki
Célország 2014 2015 2016
Németország 261 215 193
Egyesült Királyság 157 204 149
Svédország 116 121 99
Ausztria 87 89 71
Írország 92 63 67
Svájc 48 49 55
Románia 29 31 29
Spanyolország 4 10 21
Katar 0 2 13
Franciaország 14 19 12

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

3.2 Célország szerinti megoszlás azon orvosok esetében, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül
Célország 2014 2015 2016
Németország 211 184 143
Egyesült Királyság 143 175 137
Ausztria 79 86 67
Svédország 57 70 53
Svájc 43 44 43
Írország 50 30 40
Románia 29 31 28
Katar 0 2 13
Franciaország 13 16 12
Egyesült Arab Emírségek 10 12 11

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

4. Azon orvosok állampolgárság szerini megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki
Állampolgárság 2014 2015 2016
magyar 635 635 532
német 34 21 41
svéd 49 39 39
iráni 36 27 32
nigériai 32 36 31
izraeli 18 24 22
spanyol 4 9 16
görög 20 13 13
kanadai 8 12 8
ciprusi 13 15 7

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

5. Szakképesítés (szakorvosi és licenc vizsga) szerinti megosztás azon orvosok vonatkozásában, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki
Szakképesítés 2014 2015 2016
belgyógyászat 51 64 60
háziorvostan 59 40 42
aneszteziológia és intenzív terápia 53 55 38
sebészet 35 42 36
csecsemõ-gyermekgyógyászat 32 38 24
kardiológia 15 22 23
patológia 13 23 19
neurológia 16 16 16
ortopédia-traumatológia 14 10 15
szülészet-nõgyógyászat 20 18 14

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]


1. A szakképesítésük küföldön történő elismerése céljából hatósági bizonyítványt kérő fogorvosok száma:
ID Megnevezés 2013 2014 2015 2016
I. Azon személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki 268 245 252 258
II.1. Azon külföldi állampolgárságú személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, és szakképesítésüket a megelőző év június 1. után szerezték meg 93 98 76 96
II.2. Azon személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, a II.1. pont szerinti, szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül 175 147 176 162
III. Azon személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF 2010. január 1-jét követően első alkalommal állított ki hatósági bizonyítványt a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül 117 83 117 81

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

Megjegyzések:

 1. • A hatósági bizonyítványt kérők száma a külföldi munkavállalás tekintetében indikátorként korlátozottan alkalmazható (nincs információ arra vonatkozóan, hogy a kérelmezők valóban elhagyják-e az országot.
 2. • Az I. és a II. csoport szerinti adatok az adott évben hatósági bizonyítványt kérők számát tartalmazzák oly módon, hogy egy évben egy személy egyszer szerepel a kimutatásban akkor is, ha éven belül többször kérte a hatósági bizonyítvány kiállítását. (A korábban közölt 2010. és 2011. évi kimutatásokban egy személy többször is szerepelt akkor, ha az adott év első és második félévében is kiállításra került számára a hatósági bizonyítvány.
 3. • Az I. és II. csoport szerinti kimutatásban egy személy több évnél is megjelenhet, amennyiben több, eltérő naptári évben is kiállításra került számára a hatósági bizonyítvány.
 4. • A II. 1. csoport azon külföldieket tartalmazza, akikről nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy tanulási szándékkal érkeztek hazánkba, és a diploma megszerzését követően hazájukba (vagy más országba) távoztak.
 5. • A III. csoport (és így a IV. csoport) szerinti vizsgálat bázisa a 2010-es év, így a kimutatás nem veszi figyelembe, ha valamelyik személy részére a 2010-es évet megelőzően már került hatósági bizonyítvány kiállításra
 6. • A III. és a IV. csoport szerinti kimutatásokban egy személy egyszer szerepel a vizsgált 2010-től 2015-ig tartó időszakban – abban az évben, amikor első alkalommal került kiállításra a hatósági bizonyítvány - így ezen adatok az érintett időszak tényleges külföldre történő migrációjának bemutatására szolgálnak. Tekintettel azonban a kimutatás halmazati módszertanára, az adatsor nem alkalmas annak vizsgálatára, hogy évente miként változott a migrációs szándék. Követleztetések levonását csak a vizsgált évek átlaga alapján javasoljuk (pl.: az utolsó három évben átlagosan 513 fő orvos részére került első alkalommal kiállításra a hatósági bizonyítvány).
2. Korcsoport és nem szerinti megoszlás:
2.1. Azon fogorvosok korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki:
Korcsoport 2014 2015 2016
Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők
0-24 16 8 8 17 9 8 17 6 11
25-29 96 45 51 84 40 44 107 49 58
30-34 50 29 21 59 29 30 60 38 22
35-39 30 12 18 34 19 15 23 15 8
40-44 24 17 7 16 11 5 21 13 8
45-49 14 8 6 19 12 7 15 10 5
50-54 6 4 2 11 5 6 8 5 3
55-59 6 2 4 6 1 5 4 2 2
60-64 3 2 1 4 4 0 2 2 0
65-69 0 0 0 2 2 0 1 1 0
70- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

2.2 Azon külföldi állampolgárságú fogorvosok korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, és szakképesítésüket a megelőző év június 1. után szerzezték meg:
Korcsoport 2014 2015 2016
Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők
0-24 15 7 8 14 8 6 15 5 10
25-29 62 28 34 38 23 15 57 31 26
30-34 16 11 5 17 10 7 19 14 5
35-39 2 0 2 5 3 2 2 1 1
40-44 3 2 1 1 1 0 2 1 1
45-49 0 0 0 1 0 1 1 1 0
50-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

2.3. Azon személyek korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül:
Korcsoport 2014 2015 2016
Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők
0-24 1 1 0 3 1 2 2 1 1
25-29 34 17 17 46 17 29 50 18 32
30-34 34 18 16 42 19 23 41 24 17
35-39 28 12 16 29 16 13 21 14 7
40-44 21 15 6 15 10 5 19 12 7
45-49 14 8 6 19 12 7 15 10 5
50-54 6 4 2 11 5 6 8 5 3
55-59 6 2 4 5 1 4 3 1 2
60-64 3 2 1 4 4 0 2 2 0
65-69 0 0 0 2 2 0 1 1 0
70- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

3. Célország szerinti megoszlás azon fogorvosok esetében, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki
Célország 2014 2015 2016
Egyesült Királyság 59 77 79
Írország 37 19 32
Németország 23 24 25
Svájc 22 26 23
Svédország 6 17 19
Ausztria 23 17 16
Hollandia 5 3 12
Norvégia 13 15 9
Olaszország 6 6 8
Görögország 9 5 6

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

4. Azon fogorvosok állampolgárság szerini megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki:
Állampolgárság 2014 2015 2016
magyar 122 145 125
iráni 34 36 39
brit 15 10 26
kanadai 7 7 11
német 12 13 9
izraeli 2 2 5
ciprusi 8 4 5
görög 7 5 5
ír 2 0 4
olasz 2 1 4

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]


1. A szakképesítésük küföldön történő elismerése céljából hatósági bizonyítványt kérő gyógyszerészek száma:
ID Megnevezés 2013 2014 2015 2016
I. Azon személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki 78 89 71 54
II.1. Azon külföldi állampolgárságú személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, és szakképesítésüket a megelőző év június 1. után szerezték meg 9 19 18 21
II.2. Azon személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, a II.1. pont szerinti, szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül 69 70 53 33
III. Azon személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF 2010. január 1-jét követően első alkalommal állított ki hatósági bizonyítványt a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül 64 60 41 30

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

Megjegyzések:

 1. • A hatósági bizonyítványt kérők száma a külföldi munkavállalás tekintetében indikátorként korlátozottan alkalmazható (nincs információ arra vonatkozóan, hogy a kérelmezők valóban elhagyják-e az országot.
 2. • Az I. és a II. csoport szerinti adatok az adott évben hatósági bizonyítványt kérők számát tartalmazzák oly módon, hogy egy évben egy személy egyszer szerepel a kimutatásban akkor is, ha éven belül többször kérte a hatósági bizonyítvány kiállítását. (A korábban közölt 2010. és 2011. évi kimutatásokban egy személy többször is szerepelt akkor, ha az adott év első és második félévében is kiállításra került számára a hatósági bizonyítvány.
 3. • Az I. és II. csoport szerinti kimutatásban egy személy több évnél is megjelenhet, amennyiben több, eltérő naptári évben is kiállításra került számára a hatósági bizonyítvány.
 4. • A II. 1. csoport azon külföldieket tartalmazza, akikről nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy tanulási szándékkal érkeztek hazánkba, és a diploma megszerzését követően hazájukba (vagy más országba) távoztak.
 5. • A III. csoport (és így a IV. csoport) szerinti vizsgálat bázisa a 2010-es év, így a kimutatás nem veszi figyelembe, ha valamelyik személy részére a 2010-es évet megelőzően már került hatósági bizonyítvány kiállításra
 6. • A III. és a IV. csoport szerinti kimutatásokban egy személy egyszer szerepel a vizsgált 2010-től 2015-ig tartó időszakban – abban az évben, amikor első alkalommal került kiállításra a hatósági bizonyítvány - így ezen adatok az érintett időszak tényleges külföldre történő migrációjának bemutatására szolgálnak. Tekintettel azonban a kimutatás halmazati módszertanára, az adatsor nem alkalmas annak vizsgálatára, hogy évente miként változott a migrációs szándék. Követleztetések levonását csak a vizsgált évek átlaga alapján javasoljuk (pl.: az utolsó három évben átlagosan 513 fő orvos részére került első alkalommal kiállításra a hatósági bizonyítvány).
2. Korcsoport és nem szerinti megoszlás:
2.1. Azon gyógyszerészek korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki:
Korcsoport 2014 2015 2016
Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők
0-24 6 0 6 10 1 9 5 3 2
25-29 35 7 28 25 15 10 27 7 20
30-34 22 9 13 20 4 16 7 2 5
35-39 6 1 5 6 3 3 4 3 1
40-44 11 5 6 5 1 4 4 1 3
45-49 3 0 3 1 1 0 4 2 2
50-54 4 3 1 3 1 2 2 0 2
55-59 2 1 1 1 0 1 0 0 0
60-64 0 0 0 0 0 0 1 0 1
65-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

2.2 Azon külföldi állampolgárságú gyógyszerészek korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, és szakképesítésüket a megelőző év június 1. után szerzezték meg:
Korcsoport 2014 2015 2016
Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők
0-24 4 0 4 7 1 6 3 2 1
25-29 11 2 9 8 6 2 15 6 9
30-34 4 2 2 2 1 1 2 0 2
35-39 0 0 0 1 0 1 1 1 0
40-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

2.3. Azon gyógyszerészek korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül
Korcsoport 2014 2015 2016
Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők
0-24 2 0 2 3 0 3 2 1 1
25-29 24 5 19 17 9 8 12 1 11
30-34 18 7 11 18 3 15 5 2 3
35-39 6 1 5 5 3 2 3 2 1
40-44 11 5 6 5 1 4 4 1 3
45-49 3 0 3 1 1 0 4 2 2
50-54 4 3 1 3 1 2 2 0 2
55-59 2 1 1 1 0 1 0 0 0
60-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-69 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

3. Célország szerinti megoszlás azon gyógyszerészek esetében, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki:
Célország 2014 2015 2016
Németország 34 30 23
Ausztria 6 3 6
Egyesült Királyság 8 11 6
Svédország 8 5 6
Norvégia 8 6 4
Svájc 1 5 2
Spanyolország 1 0 1
Kanada 1 1 1
Hollandia 0 0 1
Törökország 1 1 1

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

4. Azon gyógyszerészek állampolgárság szerini megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki (kivonat)
Állampolgárság 2014 2015 2016
magyar 64 45 30
irán 1 0 9
német 1 0 6
vietnami 1 3 3
török 1 1 3
nigériai 0 1 1
osztrák 0 0 1
kameruni 0 0 1
szingapuri 0 0 0
szíriai 1 3 0

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]


1. A szakképesítésük küföldön történő elismerése céljából hatósági bizonyítványt kérő szakdolgozók száma:
ID Megnevezés 2013 2014 2015 2016
I. Azon személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki 655 680 707 631
II.1. Azon külföldi állampolgárságú személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, és szakképesítésüket a megelőző év június 1. után szerezték meg 11 51 68 49
II.2. Azon személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, a II.1. pont szerinti, szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül 644 629 639 582
III. Azon személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF 2010. január 1-jét követően első alkalommal állított ki hatósági bizonyítványt a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül 568 548 567 486

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

Megjegyzések:

 1. • A hatósági bizonyítványt kérők száma a külföldi munkavállalás tekintetében indikátorként korlátozottan alkalmazható (nincs információ arra vonatkozóan, hogy a kérelmezők valóban elhagyják-e az országot.
 2. • Az I. és a II. csoport szerinti adatok az adott évben hatósági bizonyítványt kérők számát tartalmazzák oly módon, hogy egy évben egy személy egyszer szerepel a kimutatásban akkor is, ha éven belül többször kérte a hatósági bizonyítvány kiállítását. (A korábban közölt 2010. és 2011. évi kimutatásokban egy személy többször is szerepelt akkor, ha az adott év első és második félévében is kiállításra került számára a hatósági bizonyítvány.
 3. • Az I. és II. csoport szerinti kimutatásban egy személy több évnél is megjelenhet, amennyiben több, eltérő naptári évben is kiállításra került számára a hatósági bizonyítvány.
 4. • A II. 1. csoport azon külföldieket tartalmazza, akikről nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy tanulási szándékkal érkeztek hazánkba, és a diploma megszerzését követően hazájukba (vagy más országba) távoztak.
 5. • A III. csoport (és így a IV. csoport) szerinti vizsgálat bázisa a 2010-es év, így a kimutatás nem veszi figyelembe, ha valamelyik személy részére a 2010-es évet megelőzően már került hatósági bizonyítvány kiállításra
 6. • A III. és a IV. csoport szerinti kimutatásokban egy személy egyszer szerepel a vizsgált 2010-től 2015-ig tartó időszakban – abban az évben, amikor első alkalommal került kiállításra a hatósági bizonyítvány - így ezen adatok az érintett időszak tényleges külföldre történő migrációjának bemutatására szolgálnak. Tekintettel azonban a kimutatás halmazati módszertanára, az adatsor nem alkalmas annak vizsgálatára, hogy évente miként változott a migrációs szándék. Követleztetések levonását csak a vizsgált évek átlaga alapján javasoljuk (pl.: az utolsó három évben átlagosan 513 fő orvos részére került első alkalommal kiállításra a hatósági bizonyítvány).
2. Korcsoport és nem szerinti megoszlás:
2.1. Azon szakdolgozók korcsooport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki
Korcsoport 2014 2015 2016
Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők
0-24 37 9 28 58 13 45 31 2 29
25-29 116 29 87 127 24 103 126 29 97
30-34 71 11 60 100 29 71 91 32 59
35-39 159 26 133 114 19 95 103 20 83
40-44 124 19 105 144 16 128 122 13 109
45-49 97 5 92 105 10 95 86 6 80
50-54 57 5 52 36 4 32 50 7 43
55-59 16 1 15 19 4 15 16 2 14
60-64 2 0 2 4 0 4 5 0 5
65-69 1 0 1 0 0 0 1 0 1
70- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

2.2 Azon külföldi állampolgárságú szakdolgozók korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, és szakképesítésüket a megelőző év június 1. után szerzezték meg
Korcsoport 2014 2015 2016
Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők
0-24 15 5 10 25 8 17 2 0 2
25-29 33 7 26 37 10 27 33 12 21
30-34 2 0 2 6 3 3 8 5 3
35-39 0 0 0 0 0 0 0 1 0
40-44 0 0 0 0 0 0 4 3 1
45-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 1 1 0 0 0 0 1 1 0
55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

2.3. Azon szakdolgozók korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül
Korcsoport 2014 2015 2016
Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők
0-24 22 4 18 33 5 28 29 2 27
25-29 83 22 61 90 14 76 93 17 76
30-34 69 11 58 94 26 68 83 27 56
35-39 159 26 133 114 19 95 102 19 83
40-44 124 19 105 144 16 128 118 10 108
45-49 97 5 92 105 10 95 85 5 80
50-54 56 4 52 36 4 32 50 7 43
55-59 16 1 15 19 4 15 16 2 14
60-64 2 0 2 4 0 4 5 0 5
65-69 1 0 1 0 0 0 1 0 1
70- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

3. Célország szerinti megoszlás azon szakdolgozók esetében, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki (kivonat):
Célország 2014 2015 2016
Németország 180 201 210
Egyesült Királyság 131 165 121
Ausztria 171 86 106
Svájc 31 28 36
Írország 10 15 36
Svédország 37 61 27
Spanyolország 27 21 20
Olaszország 17 44 16
Franciaország 21 18 13
Norvégia 23 28 6

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

4. Azon szakdolgozók állampolgárság szerini megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki (kivonat):
Állampolgárság 2014 2015 2016
magyar 613 620 573
spanyol 26 25 22
olasz 19 37 18
román 4 7 4
svéd 2 3 3
izraeli 0 1 2
francia 4 3 2
szerb 2 0 1
szlovák 2 3 1
belga 0 0 1

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

5. Ápoló végzettséggel rendelkezőkre vonatkozó kimutatások:
5.1. Azon ápolók korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki:
Korcsoport 2014 2015 2016
Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők
-24 10 2 8 21 4 17 20 2 18
25-29 45 14 31 50 10 40 46 12 34
30-34 48 8 40 59 14 45 42 12 30
35-39 134 16 118 94 14 80 81 11 70
40-44 103 11 92 126 13 113 105 7 98
45-49 85 3 82 93 8 85 72 1 71
50-54 52 4 48 32 2 30 42 5 37
55-59 7 0 7 14 3 11 14 2 12
60-64 0 0 0 2 0 2 3 0 3
65-69 1 0 1 0 0 0 1 0 1
70- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

5.2. Célország szerinti megoszlás azon ápolók esetében, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki:
Célország 2014 2015 2016
Németország 158 176 180
Ausztria 150 72 78
Egyesült Királyság 88 118 78
Írország 8 12 24
Svájc 12 17 20
Svédország 30 53 18
Hollandia 3 2 5
Norvégia 17 16 4
Málta 1 1 3
Finnország 1 0 3

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

1. Azon személyek száma, akiknek külföldön szerzett egészségügyi szakképesítése Magyarországon elismerésre került:
Megnevezés 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Orvos 53 75 71 82 133 108
Fogorvos 26 30 27 48 62 48
Gyógyszerész 3 9 13 11 11 17
Szakdolgozó 61 73 65 67 83 100
Összesen 143 187 176 208 289 273

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

2. Állampolgárság és az egészségügyi szakképesítés megszerzésének helye szerinti megoszlás:
2.1. Orvosok
2.1.1 Azon orvosok száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele Magyarországon elismerésre került, állampolgárság szerint:
Állampolgárság 2011 2012 2013 2014 2015 2016
magyar 30 45 53 64 116 83
román 15 17 10 14 9 17
szlovák 2 3 2 1 5 3
olasz 1 0 0 0 0 2
német 3 2 2 1 1 1
magyar/román 0 0 0 0 1 1
osztrák 0 1 1 0 0 1
orosz 0 1 0 0 0 0
portugál 0 1 0 0 0 0
szlovén 0 0 0 1 0 0

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

2.1.2. Azon orvosok száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele Magyarországon elismerésre került, a diploma megszerzésének helye szerint:
Diploma megszerzésének helye 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Románia 32 49 53 61 112 77
Ukrajna 11 11 10 12 12 13
Németország 5 3 2 1 1 4
Szerbia 0 1 1 1 0 3
Ausztria 0 2 1 1 1 3
Szlovákia 2 2 2 1 4 3
Olaszország 2 1 0 0 1 2
Jemen 0 0 0 1 0 1
Oroszország 0 1 1 2 0 1
Csehország 0 1 0 0 1 1

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

2.2. Fogorvosok
2.2.1. Azon fogorvosok száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele Magyarországon elismerésre került, állampolgárság szerint:
Állampolgárság 2011 2012 2013 2014 2015 2016
magyar 6 18 20 39 51 39
román 10 7 3 2 3 5
olasz 1 0 0 1 1 1
osztrák 0 0 0 0 0 1
dán 0 0 0 0 0 1
francia 0 0 0 0 1 1
román-magyar 1 0 0 0 0 0
svájci 1 0 0 0 0 0
svéd 1 1 0 0 0 0
szlovák 1 0 0 0 1 0

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

2.2.2. Azon fogorvosok száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele Magyarországon elismerésre került, a diploma megszerzésének helye szerint:
Diploma megszerzésének helye 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Románia 17 21 20 39 51 35
Ukrajna 3 1 3 0 0 4
Ausztria 0 1 0 1 3 2
Szerbia 0 2 0 0 2 2
Amerikai Egyesült Államok 1 0 0 0 0 1
Olaszország 1 0 0 1 1 1
Franciaország 0 0 0 1 1 1
Görögország 0 0 0 0 0 1
Egyesült Királyság 0 0 0 0 0 1
Csehország 1 0 0 0 0 0

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

2.3. Gyógyszerészek
2.3.1. Azon gyógyszerészek száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele Magyarországon elismerésre került, állampolgárság szerint
Állampolgárság 2011 2012 2013 2014 2015 2016
magyar 1 3 8 8 9 11
román 1 1 4 3 2 4
lengyel 0 0 0 0 0 1
olasz 0 0 0 0 0 1
szlovák 0 2 0 0 0 0
szerb-magyar 0 1 0 0 0 0
román-magyar 1 0 0 0 0 0
portugál 0 1 0 0 0 0
német 0 0 1 0 0 0
magyar-szerb 0 1 0 0 0 0

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

2.3.2. Azon gyógyszerészek száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele Magyarországon elismerésre került, a diploma megszerzésének helye szerint
Diploma megszerzésének helye 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Románia 3 3 10 10 10 13
Szerbia 0 2 0 1 1 1
Ukrajna 0 1 2 0 0 1
Olaszország 0 0 0 0 0 1
Lengyelország 0 0 0 0 0 1
Portugália 0 1 0 0 0 0
Németország 0 0 1 0 0 0
Svédország 0 0 0 0 0 0
Szlovákia 0 1 0 0 0 0
Csehország 0 1 0 0 0 0

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

2.4. Szakdolgozók
2.4.1. Azon szakdolgozók száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele Magyarországon elismerésre került, állampolgárság szerint
Állampolgárság 2011 2012 2013 2014 2015 2016
magyar 36 47 51 58 75 88
román 14 10 2 2 4 4
szlovák 6 7 4 2 1 4
brit 0 0 0 0 0 1
szerb 0 1 1 0 0 1
spanyol 0 0 0 0 0 1
kirgiz 0 0 0 0 0 1
német 1 0 0 1 1 0
olasz 1 0 0 0 0 0
orosz 1 0 0 0 0 0

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

2.4.2. Azon szakdolgozók száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele, bizonyítványa Magyarországon elismerésre került, az oklevél, bizonyítvány megszerzésének helye szerin
Diploma megszerzésének helye 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Románia 31 31 25 32 26 37
Szerbia 5 16 17 18 21 26
Ukrajna 7 9 8 9 25 24
Szlovákia 8 8 6 4 1 4
Egyesült Királyság 1 1 0 0 1 3
Németország 2 2 1 3 2 1
Spanyolország 0 0 0 0 0 1
Kirgizisztán 0 0 0 0 0 1
Amerikai Egyesült Államok 1 0 0 0 1 1
Bosznia-Hercegovina 0 0 0 0 0 1

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

3. Elismert orvosi szakvizsgák és szakdolgozói szakképesítések:
3.1. Elismert orvosi szakvizsgák
Szakorvosi szakképesítések 2011 2012 2013 2014 2015 2016
aneszteziológia és intenzív terápia 1 1 0 3 0 3
ortopédia és traumatológia 0 0 0 1 2 3
háziorvostan 1 1 8 7 5 3
radiológia 0 0 0 0 1 2
nefrológia 0 0 1 0 1 2
sebészet 2 1 0 0 2 2
pszichiátria 2 1 3 4 2 2
gasztroenterológia 0 0 0 0 0 1
belgyógyászat 1 0 2 3 3 1
patológia 0 2 1 0 0 1

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]

3.2. Elismert szakdolgozói szakvizsgák
Szakképesítés megnevezése 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Általános ápoló és általános asszisztens 14 2 22 19 40 32
Ápoló (55) 0 0 0 2 16 21
Felnőtt szakápoló 1 3 1 4 4 8
Gyógyszertári asszisztens (55) 0 0 0 0 2 7
Gyógytornász-fizioterapeuta (BSc) 2 2 2 3 1 5
Ápoló (BSc) 3 2 5 1 7 5
Szülésznő 3 3 3 1 2 3
Szülésznő (BSc) 0 1 1 2 2 3
Fizioterápiás szakasszisztens (55) 0 0 0 0 0 2
Fizioterápiás asszisztens (52) 0 1 0 2 1 2

[Tábla exportálása Excel dokumentumként]