Éves statisztikák


1. A szakképesítésük küföldön történő elismerése céljából hatósági bizonyítványt kérő orvosok száma:
ID Megnevezés 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
I. Azon személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki 986 1090 1106 951 954 941 823 795 743
II.1. Azon külföldi állampolgárságú személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, és szakképesítésüket a megelőző év június 1. után szerezték meg 141 160 166 246 253 224 208 274 291
II.2. Azon személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, a II.1. pont szerinti, szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül 845 930 940 705 701 717 615 521 452
III. Azon személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF 2010. január 1-jét követően első alkalommal állított ki hatósági bizonyítványt a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül 845 831 782 530 518 492 398 334 265
IV.1. A III. csoport szerinti orvosok közül azon személyek száma, akik a tárgyévet követő évben vényt írtak fel (pro família vény nélküli adatok) 292 282 254 182 194 163 118 110 n/a
IV.2. A III. csoport szerinti orvosok közül azon személyek száma, akik vényfelíróként az adott évben nem jelentek meg a magyar egészségügyi ellátórendszerben 553 549 528 348 324 329 280 224 n/a
Megjegyzések:

 1. • A hatósági bizonyítványt kérők száma a külföldi munkavállalás tekintetében indikátorként korlátozottan alkalmazható (nincs információ arra vonatkozóan, hogy a kérelmezők valóban elhagyják-e az országot.
 2. • Az I. és a II. csoport szerinti adatok az adott évben hatósági bizonyítványt kérők számát tartalmazzák oly módon, hogy egy évben egy személy egyszer szerepel a kimutatásban akkor is, ha éven belül többször kérte a hatósági bizonyítvány kiállítását. (A korábban közölt 2010. és 2011. évi kimutatásokban egy személy többször is szerepelt akkor, ha az adott év első és második félévében is kiállításra került számára a hatósági bizonyítvány.
 3. • Az I. és II. csoport szerinti kimutatásban egy személy több évnél is megjelenhet, amennyiben több, eltérő naptári évben is kiállításra került számára a hatósági bizonyítvány.
 4. • A II. 1. csoport azon külföldieket tartalmazza, akikről nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy tanulási szándékkal érkeztek hazánkba, és a diploma megszerzését követően hazájukba (vagy más országba) távoztak.
 5. • A III. csoport (és így a IV. csoport) szerinti vizsgálat bázisa a 2010-es év, így a kimutatás nem veszi figyelembe, ha valamelyik személy részére a 2010-es évet megelőzően már került hatósági bizonyítvány kiállításra
 6. • A III. és a IV. csoport szerinti kimutatásokban egy személy egyszer szerepel a vizsgált 2010-től 2018-ig tartó időszakban – abban az évben, amikor első alkalommal került kiállításra a hatósági bizonyítvány - így ezen adatok az érintett időszak tényleges külföldre történő migrációjának bemutatására szolgálnak. Tekintettel azonban a kimutatás halmazati módszertanára, az adatsor nem alkalmas annak vizsgálatára, hogy évente miként változott a migrációs szándék. Követleztetések levonását csak a vizsgált évek átlaga alapján javasoljuk (pl.: az utolsó három évben átlagosan 332 fő orvos részére került első alkalommal kiállításra a hatósági bizonyítvány).
2. Korcsoport és nem szerinti megoszlás:
2.1. Azon orvosok korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki
Korcsoport 2015 2016 2017 2018
Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők
0-24 19 8 11 21 7 14 24 9 15 31 9 22
25-29 341 154 187 328 165 163 353 152 201 342 143 199
30-34 202 104 98 121 50 71 142 72 70 145 69 76
35-39 141 73 68 103 54 49 95 41 54 80 38 42
40-44 78 46 32 80 45 35 72 36 36 51 29 22
45-49 69 46 23 75 56 19 44 30 14 30 23 7
50-54 39 26 13 47 29 18 32 21 11 26 14 12
55-59 35 22 13 25 18 7 17 9 8 17 12 5
60-64 14 9 5 16 12 4 11 10 1 9 7 2
65-69 3 1 2 4 1 3 4 0 4 6 4 2
70- 0 0 0 3 3 0 1 1 0 6 5 1
2.2 Azon külföldi állampolgárságú orvosok korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, és szakképesítésüket a megelőző év június 1. után szerezték meg
Korcsoport 2015 2016 2017 2018
Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők
0-24 6 2 4 15 4 11 17 6 11 25 9 16
25-29 168 94 74 161 91 70 198 85 113 207 95 112
30-34 45 26 19 27 14 13 50 33 17 53 34 19
35-39 5 4 1 4 4 0 8 6 2 5 2 3
40-44 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
45-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Azon személyek korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül
Korcsoport 2015 2016 2017 2018
Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők
0-24 13 6 7 6 3 3 7 3 4 6 0 6
25-29 173 60 113 167 74 93 155 67 88 135 48 87
30-34 157 78 79 94 36 58 92 39 53 92 35 57
35-39 136 69 67 99 50 49 87 35 52 75 36 39
40-44 78 46 32 79 44 35 72 36 36 51 29 22
45-49 69 46 23 75 56 19 43 29 14 29 23 6
50-54 39 26 13 47 29 18 32 21 11 26 14 12
55-59 35 22 13 25 18 7 17 9 8 17 12 5
60-64 14 9 5 16 12 4 11 10 1 9 7 2
65-69 3 1 2 4 1 3 4 0 4 6 4 2
70- 0 0 0 3 3 0 1 1 0 6 5 1
3. Célország szerinti megoszlás azon orvosok esetében, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki (kivonat)
3.1. Célország szerinti megoszlás azon személyek esetében, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki
Célország 2016 2017 2018
Németország 193 156 179
Egyesült Királyság 149 125 116
Ausztria 71 74 71
Svájc 55 77 63
Svédország 99 66 62
Írország 67 73 41
Spanyolország 21 24 29
Románia 29 23 23
Finnország 1 5 13
Franciaország 12 12 12
3.2 Célország szerinti megoszlás azon orvosok esetében, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül
Célország 2016 2017 2018
Egyesült Királyság 137 104 101
Németország 143 104 91
Ausztria 67 67 61
Svájc 43 64 47
Románia 28 23 23
Svédország 53 28 20
Írország 40 38 18
Franciaország 12 12 11
Malawi 5 10 6
Dánia 6 8 5
4. Azon orvosok állampolgárság szerini megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki
Állampolgárság 2016 2017 2018
magyar 532 438 378
német 41 27 75
nigériai 31 49 48
svéd 39 31 31
spanyol 16 20 27
iráni 32 25 22
ciprusi 7 20 17
izraeli 22 28 13
vietnámi 1 0 10
brit 4 11 8
5. Szakképesítés (szakorvosi és licenc vizsga) szerinti megosztás azon orvosok vonatkozásában, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki
Szakképesítés 2016 2017 2018
belgyógyászat 60 44 29
aneszteziológia és intenzív terápia 38 24 27
csecsemő- és gyermekgyógyászat 0 0 21
háziorvostan 42 20 20
sebészet 36 19 17
pszichiátria 6 10 15
kardiológia 23 10 13
orvosi rehabilitáció 1 6 10
arc-, állcsont- és szájsebészet 3 3 9
felnőtt transtorakális echokardiográfia 0 0 9

1. A szakképesítésük küföldön történő elismerése céljából hatósági bizonyítványt kérő fogorvosok száma:
ID Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 2018
I. Azon személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki 268 245 252 258 225 236
II.1. Azon külföldi állampolgárságú személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, és szakképesítésüket a megelőző év június 1. után szerezték meg 93 98 76 96 102 122
II.2. Azon személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, a II.1. pont szerinti, szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül 175 147 176 162 123 114
III. Azon személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF 2010. január 1-jét követően első alkalommal állított ki hatósági bizonyítványt a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül 117 83 117 81 63 50
Megjegyzések:

 1. • A hatósági bizonyítványt kérők száma a külföldi munkavállalás tekintetében indikátorként korlátozottan alkalmazható (nincs információ arra vonatkozóan, hogy a kérelmezők valóban elhagyják-e az országot.
 2. • Az I. és a II. csoport szerinti adatok az adott évben hatósági bizonyítványt kérők számát tartalmazzák oly módon, hogy egy évben egy személy egyszer szerepel a kimutatásban akkor is, ha éven belül többször kérte a hatósági bizonyítvány kiállítását. (A korábban közölt 2010. és 2011. évi kimutatásokban egy személy többször is szerepelt akkor, ha az adott év első és második félévében is kiállításra került számára a hatósági bizonyítvány.
 3. • Az I. és II. csoport szerinti kimutatásban egy személy több évnél is megjelenhet, amennyiben több, eltérő naptári évben is kiállításra került számára a hatósági bizonyítvány.
 4. • A II. 1. csoport azon külföldieket tartalmazza, akikről nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy tanulási szándékkal érkeztek hazánkba, és a diploma megszerzését követően hazájukba (vagy más országba) távoztak.
 5. • A III. csoport (és így a IV. csoport) szerinti vizsgálat bázisa a 2010-es év, így a kimutatás nem veszi figyelembe, ha valamelyik személy részére a 2010-es évet megelőzően már került hatósági bizonyítvány kiállításra
 6. • A III. és a IV. csoport szerinti kimutatásokban egy személy egyszer szerepel a vizsgált 2010-től 2015-ig tartó időszakban – abban az évben, amikor első alkalommal került kiállításra a hatósági bizonyítvány - így ezen adatok az érintett időszak tényleges külföldre történő migrációjának bemutatására szolgálnak. Tekintettel azonban a kimutatás halmazati módszertanára, az adatsor nem alkalmas annak vizsgálatára, hogy évente miként változott a migrációs szándék. Követleztetések levonását csak a vizsgált évek átlaga alapján javasoljuk (pl.: az utolsó három évben átlagosan 513 fő orvos részére került első alkalommal kiállításra a hatósági bizonyítvány).
2. Korcsoport és nem szerinti megoszlás:
2.1. Azon fogorvosok korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki:
Korcsoport 2015 2016 2017 2018
Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők
0-24 17 9 8 17 6 11 10 4 6 31 15 16
25-29 84 40 44 107 49 58 95 47 48 105 63 42
30-34 59 29 30 60 38 22 66 34 32 41 23 18
35-39 34 19 15 23 15 8 20 9 11 26 15 11
40-44 16 11 5 21 13 8 10 6 4 13 9 4
45-49 19 12 7 15 10 5 10 6 4 6 5 1
50-54 11 5 6 8 5 3 8 3 5 8 5 3
55-59 6 1 5 4 2 2 4 2 2 4 2 2
60-64 4 4 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0
65-69 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
70- 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
2.2 Azon külföldi állampolgárságú fogorvosok korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, és szakképesítésüket a megelőző év június 1. után szerzezték meg:
Korcsoport 2015 2016 2017 2018
Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők
0-24 14 8 6 15 5 10 9 4 5 26 13 13
25-29 38 23 15 57 31 26 66 35 31 80 49 31
30-34 17 10 7 19 14 5 22 13 9 9 6 3
35-39 5 3 2 2 1 1 5 5 0 4 4 0
40-44 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 2 0
45-49 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
50-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Azon személyek korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül:
Korcsoport 2015 2016 2017 2018
Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők
0-24 3 1 2 2 1 1 1 0 1 5 2 3
25-29 46 17 29 50 18 32 29 12 17 25 14 11
30-34 42 19 23 41 24 17 44 21 23 32 17 15
35-39 29 16 13 21 14 7 15 4 11 22 11 11
40-44 15 10 5 19 12 7 10 6 4 11 7 4
45-49 19 12 7 15 10 5 10 6 4 5 4 1
50-54 11 5 6 8 5 3 8 3 5 8 5 3
55-59 5 1 4 3 1 2 4 2 2 4 2 2
60-64 4 4 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0
65-69 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
70- 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
3. Célország szerinti megoszlás azon fogorvosok esetében, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki
Célország 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Egyesült Királyság 63 59 77 79 61 78
Németország 37 23 24 25 29 42
Írország 38 37 19 32 30 21
Svájc 19 22 26 23 15 20
Norvégia 13 13 15 9 20 15
Ausztria 19 23 17 16 20 11
Svédország 27 6 17 19 6 6
Hollandia 10 5 3 12 1 6
Belgium 0 2 0 2 4 5
Olaszország 4 6 6 8 3 5
4. Azon fogorvosok állampolgárság szerini megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki:
Állampolgárság 2016 2017 2018
magyar 125 92 83
iráni 39 35 41
brit 26 28 37
német 9 14 23
kanadai 11 5 7
norvég 3 3 5
svéd 3 5 4
dél-koreai 1 4 3
osztrák 3 3 3
vietnámi 2 1 3

1. A szakképesítésük küföldön történő elismerése céljából hatósági bizonyítványt kérő gyógyszerészek száma:
ID Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 2018
I. Azon személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki 78 89 71 54 56 58
II.1. Azon külföldi állampolgárságú személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, és szakképesítésüket a megelőző év június 1. után szerezték meg 9 19 18 21 24 17
II.2. Azon személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, a II.1. pont szerinti, szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül 69 70 53 33 32 41
III. Azon személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF 2010. január 1-jét követően első alkalommal állított ki hatósági bizonyítványt a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül 64 60 41 30 25 28
Megjegyzések:

 1. • A hatósági bizonyítványt kérők száma a külföldi munkavállalás tekintetében indikátorként korlátozottan alkalmazható (nincs információ arra vonatkozóan, hogy a kérelmezők valóban elhagyják-e az országot.
 2. • Az I. és a II. csoport szerinti adatok az adott évben hatósági bizonyítványt kérők számát tartalmazzák oly módon, hogy egy évben egy személy egyszer szerepel a kimutatásban akkor is, ha éven belül többször kérte a hatósági bizonyítvány kiállítását. (A korábban közölt 2010. és 2011. évi kimutatásokban egy személy többször is szerepelt akkor, ha az adott év első és második félévében is kiállításra került számára a hatósági bizonyítvány.
 3. • Az I. és II. csoport szerinti kimutatásban egy személy több évnél is megjelenhet, amennyiben több, eltérő naptári évben is kiállításra került számára a hatósági bizonyítvány.
 4. • A II. 1. csoport azon külföldieket tartalmazza, akikről nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy tanulási szándékkal érkeztek hazánkba, és a diploma megszerzését követően hazájukba (vagy más országba) távoztak.
 5. • A III. csoport (és így a IV. csoport) szerinti vizsgálat bázisa a 2010-es év, így a kimutatás nem veszi figyelembe, ha valamelyik személy részére a 2010-es évet megelőzően már került hatósági bizonyítvány kiállításra
 6. • A III. és a IV. csoport szerinti kimutatásokban egy személy egyszer szerepel a vizsgált 2010-től 2015-ig tartó időszakban – abban az évben, amikor első alkalommal került kiállításra a hatósági bizonyítvány - így ezen adatok az érintett időszak tényleges külföldre történő migrációjának bemutatására szolgálnak. Tekintettel azonban a kimutatás halmazati módszertanára, az adatsor nem alkalmas annak vizsgálatára, hogy évente miként változott a migrációs szándék. Követleztetések levonását csak a vizsgált évek átlaga alapján javasoljuk (pl.: az utolsó három évben átlagosan 513 fő orvos részére került első alkalommal kiállításra a hatósági bizonyítvány).
2. Korcsoport és nem szerinti megoszlás:
2.1. Azon gyógyszerészek korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki:
Korcsoport 2015 2016 2017 2018
Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők
0-24 10 1 9 5 3 2 6 3 3 5 1 4
25-29 25 15 10 27 7 20 20 6 14 26 5 21
30-34 20 4 16 7 2 5 14 5 9 12 5 7
35-39 6 3 3 4 3 1 9 4 5 11 4 7
40-44 5 1 4 4 1 3 4 0 4 2 2 0
45-49 1 1 0 4 2 2 1 0 1 1 0 1
50-54 3 1 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0
55-59 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1
60-64 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
65-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Azon külföldi állampolgárságú gyógyszerészek korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, és szakképesítésüket a megelőző év június 1. után szerzezték meg:
Korcsoport 2015 2016 2017 2018
Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők
0-24 7 1 6 3 2 1 5 2 3 4 1 3
25-29 8 6 2 15 6 9 11 5 6 7 3 4
30-34 2 1 1 2 0 2 5 2 3 2 1 1
35-39 1 0 1 1 1 0 3 2 1 3 3 0
40-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
45-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Azon gyógyszerészek korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül
Korcsoport 2015 2016 2017 2018
Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők
0-24 3 0 3 2 1 1 1 1 0 1 0 1
25-29 17 9 8 12 1 11 9 1 8 19 2 17
30-34 18 3 15 5 2 3 9 3 6 10 4 6
35-39 5 3 2 3 2 1 6 2 4 8 1 7
40-44 5 1 4 4 1 3 4 0 4 1 1 0
45-49 1 1 0 4 2 2 1 0 1 1 0 1
50-54 3 1 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0
55-59 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1
60-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-69 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
70- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Célország szerinti megoszlás azon gyógyszerészek esetében, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki:
Célország 2016 2017 2018
Németország 23 19 13
Svájc 2 8 10
Svédország 6 4 10
Egyesült Királyság 6 7 4
Írország 0 4 3
Norvégia 4 5 3
Amerikai Egyesült Államok 0 0 2
Ausztria 6 2 2
Franciaország 0 0 2
Kanada 1 1 2
4. Azon gyógyszerészek állampolgárság szerini megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki (kivonat)
Állampolgárság 2016 2017 2018
magyar 30 30 33
iráni 0 12 9
német 6 4 5
nigériai 1 2 4
amerikai 0 1 1
belga 0 0 1
görög 0 0 1
orosz/román 0 0 1
osztrák 1 2 1
török 3 0 1

1. A szakképesítésük küföldön történő elismerése céljából hatósági bizonyítványt kérő szakdolgozók száma:
ID Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 2018
I. Azon személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki 655 680 707 631 566 494
II.1. Azon külföldi állampolgárságú személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, és szakképesítésüket a megelőző év június 1. után szerezték meg 11 51 68 49 69 125
II.2. Azon személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, a II.1. pont szerinti, szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül 644 629 639 582 497 369
III. Azon személyek száma, akik részére az ÁEEK EFF 2010. január 1-jét követően első alkalommal állított ki hatósági bizonyítványt a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül 568 548 567 486 407 292
Megjegyzések:

 1. • A hatósági bizonyítványt kérők száma a külföldi munkavállalás tekintetében indikátorként korlátozottan alkalmazható (nincs információ arra vonatkozóan, hogy a kérelmezők valóban elhagyják-e az országot.
 2. • Az I. és a II. csoport szerinti adatok az adott évben hatósági bizonyítványt kérők számát tartalmazzák oly módon, hogy egy évben egy személy egyszer szerepel a kimutatásban akkor is, ha éven belül többször kérte a hatósági bizonyítvány kiállítását. (A korábban közölt 2010. és 2011. évi kimutatásokban egy személy többször is szerepelt akkor, ha az adott év első és második félévében is kiállításra került számára a hatósági bizonyítvány.
 3. • Az I. és II. csoport szerinti kimutatásban egy személy több évnél is megjelenhet, amennyiben több, eltérő naptári évben is kiállításra került számára a hatósági bizonyítvány.
 4. • A II. 1. csoport azon külföldieket tartalmazza, akikről nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy tanulási szándékkal érkeztek hazánkba, és a diploma megszerzését követően hazájukba (vagy más országba) távoztak.
 5. • A III. csoport (és így a IV. csoport) szerinti vizsgálat bázisa a 2010-es év, így a kimutatás nem veszi figyelembe, ha valamelyik személy részére a 2010-es évet megelőzően már került hatósági bizonyítvány kiállításra
 6. • A III. és a IV. csoport szerinti kimutatásokban egy személy egyszer szerepel a vizsgált 2010-től 2015-ig tartó időszakban – abban az évben, amikor első alkalommal került kiállításra a hatósági bizonyítvány - így ezen adatok az érintett időszak tényleges külföldre történő migrációjának bemutatására szolgálnak. Tekintettel azonban a kimutatás halmazati módszertanára, az adatsor nem alkalmas annak vizsgálatára, hogy évente miként változott a migrációs szándék. Követleztetések levonását csak a vizsgált évek átlaga alapján javasoljuk (pl.: az utolsó három évben átlagosan 513 fő orvos részére került első alkalommal kiállításra a hatósági bizonyítvány).
2. Korcsoport és nem szerinti megoszlás:
2.1. Azon szakdolgozók korcsooport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki
Korcsoport 2015 2016 2017 2018
Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők
0-24 58 13 45 31 2 29 49 14 35 78 34 44
25-29 127 24 103 126 29 97 113 34 79 143 42 101
30-34 100 29 71 91 32 59 72 18 54 63 15 48
35-39 114 19 95 103 20 83 68 11 57 47 12 35
40-44 144 16 128 122 13 109 112 13 99 68 8 60
45-49 105 10 95 86 6 80 78 9 69 49 9 40
50-54 36 4 32 50 7 43 59 7 52 38 5 33
55-59 19 4 15 16 2 14 12 0 12 7 1 6
60-64 4 0 4 5 0 5 3 0 3 1 0 1
65-69 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
70- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Azon külföldi állampolgárságú szakdolgozók korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, és szakképesítésüket a megelőző év június 1. után szerzezték meg
Korcsoport 2015 2016 2017 2018
Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők
0-24 25 8 17 2 0 2 25 10 15 60 34 26
25-29 37 10 27 33 12 21 27 15 12 51 30 21
30-34 6 3 3 8 5 3 9 4 5 8 6 2
35-39 0 0 0 1 1 0 2 2 0 4 3 1
40-44 0 0 0 4 3 1 3 3 0 1 1 0
45-49 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
50-54 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0
55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Azon szakdolgozók korcsoport és nem szerinti megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki, a szakképesítésüket a megelőző év június 1. után megszerzett külföldi állampolgárokra vonatkozó adatok nélkül
Korcsoport 2015 2016 2017 2018
Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők
0-24 33 5 28 29 2 27 24 4 20 18 0 18
25-29 90 14 76 93 17 76 86 19 67 92 12 80
30-34 94 26 68 83 27 56 63 14 49 55 9 46
35-39 114 19 95 102 19 83 66 9 57 43 9 34
40-44 144 16 128 118 10 108 109 10 99 67 7 60
45-49 105 10 95 85 5 80 77 8 69 48 9 39
50-54 36 4 32 50 7 43 57 5 52 38 5 33
55-59 19 4 15 16 2 14 12 0 12 7 1 6
60-64 4 0 4 5 0 5 3 0 3 1 0 1
65-69 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
70- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Célország szerinti megoszlás azon szakdolgozók esetében, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki (kivonat):
Célország 2016 2017 2018
Németország 210 198 126
Svájc 36 63 111
Ausztria 106 95 81
Olaszország 16 21 51
Egyesült Királyság 121 73 43
Írország 36 27 16
Franciaország 13 24 12
Spanyolország 20 9 12
Svédország 27 17 9
Hollandia 5 5 6
4. Azon szakdolgozók állampolgárság szerini megoszlása, akik részére az ÁEEK EFF hatósági bizonyítványt állított ki (kivonat):
Állampolgárság 2016 2017 2018
magyar 573 489 343
olasz 18 42 115
spanyol 22 8 8
román 4 5 6
szlovák 1 3 5
nigériai 1 4 4
svéd 3 2 4
francia 2 7 1
izraeli 2 0 1
magyar/román 1 0 1
1. Azon személyek száma, akiknek külföldön szerzett egészségügyi szakképesítése Magyarországon elismerésre került:
Megnevezés 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Orvos 53 75 71 82 133 108 111 137
Fogorvos 26 30 27 48 62 48 54 59
Gyógyszerész 3 9 13 11 11 17 13 23
Szakdolgozó 61 73 65 67 83 100 139 153
Összesen 143 187 176 208 289 273 317 372
2. Állampolgárság és az egészségügyi szakképesítés megszerzésének helye szerinti megoszlás:
2.1. Orvosok
2.1.1 Azon orvosok száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele Magyarországon elismerésre került, állampolgárság szerint:
Állampolgárság 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
magyar 30 45 53 64 116 83 85 110
román 15 17 10 14 9 17 11 13
szlovák 2 3 2 1 5 3 6 4
magyar/román 0 0 0 0 1 1 2 3
görög 0 1 0 0 0 0 1 1
iráni 0 0 0 0 0 0 0 1
kanadai 0 0 0 0 0 0 0 1
lengyel 0 0 0 0 0 0 0 1
német 3 2 2 1 1 1 3 1
olasz 1 0 0 0 0 2 0 1
2.1.2. Azon orvosok száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele Magyarországon elismerésre került, a diploma megszerzésének helye szerint:
Diploma megszerzésének helye 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Románia 32 49 53 61 112 77 86 115
Ukrajna 11 11 10 12 12 13 9 6
Németország 5 3 2 1 1 4 3 4
Szlovákia 2 2 2 1 4 3 6 4
Ausztria 0 2 1 1 1 3 0 2
Görögország 0 1 0 0 0 0 0 1
Irán 0 0 0 0 0 0 0 1
Lengyelország 0 1 0 0 0 0 1 1
Olaszország 2 1 0 0 1 2 0 1
Spanyolország 0 0 0 0 0 0 0 1
2.2. Fogorvosok
2.2.1. Azon fogorvosok száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele Magyarországon elismerésre került, állampolgárság szerint:
Állampolgárság 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
magyar 6 18 20 39 51 39 44 47
román 10 7 3 2 3 5 4 5
magyar/román 1 0 1 0 1 0 0 3
horvát 0 0 0 0 0 0 0 1
német 3 2 0 2 2 0 1 1
olasz 1 0 0 1 1 1 0 1
svéd 1 1 0 0 0 0 0 1
azeri 0 1 0 0 0 0 0 0
brazil 0 0 0 0 1 0 0 0
dán 0 0 0 0 0 1 0 0
2.2.2. Azon fogorvosok száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele Magyarországon elismerésre került, a diploma megszerzésének helye szerint:
Diploma megszerzésének helye 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Románia 17 21 20 39 51 35 44 43
Ukrajna 3 1 3 0 0 4 2 4
Ausztria 0 1 0 1 3 2 0 3
Németország 3 1 1 2 2 0 1 3
Horvátország 0 0 0 0 0 0 0 2
Amerikai Egyesült Államok 1 0 0 0 0 1 0 1
Olaszország 1 0 0 1 1 1 0 1
Svédország 0 1 0 0 0 0 0 1
Szerbia 0 2 0 0 2 2 3 1
Ausztrália 0 1 0 0 0 0 0 0
2.3. Gyógyszerészek
2.3.1. Azon gyógyszerészek száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele Magyarországon elismerésre került, állampolgárság szerint
Állampolgárság 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
magyar 1 3 8 8 9 11 12 22
román 1 1 4 3 2 4 0 1
lengyel 0 0 0 0 0 1 0 0
magyar/román 1 0 0 0 0 0 0 0
magyar/szerb 0 2 0 0 0 0 0 0
német 0 0 1 0 0 0 0 0
olasz 0 0 0 0 0 1 0 0
portugál 0 1 0 0 0 0 0 0
szlovák 0 2 0 0 0 0 0 0
török 0 0 0 0 0 0 1 0
2.3.2. Azon gyógyszerészek száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele Magyarországon elismerésre került, a diploma megszerzésének helye szerint
Diploma megszerzésének helye 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Románia 3 3 10 10 10 13 8 21
Németország 0 0 1 0 0 0 0 1
Olaszország 0 0 0 0 0 1 0 1
Csehország 0 1 0 0 0 0 0 0
Lengyelország 0 0 0 0 0 1 0 0
Portugália 0 1 0 0 0 0 0 0
Svédország 0 0 0 0 0 0 1 0
Szerbia 0 2 0 1 1 1 1 0
Szlovákia 0 1 0 0 0 0 1 0
Ukrajna 0 1 2 0 0 1 2 0
2.4. Szakdolgozók
2.4.1. Azon szakdolgozók száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele Magyarországon elismerésre került, állampolgárság szerint
Állampolgárság 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
magyar 36 47 51 58 75 88 126 130
román 14 10 2 2 4 4 3 9
szlovák 6 7 4 2 1 4 4 3
indiai 0 0 0 0 0 0 0 2
kínai 2 1 0 0 0 0 0 2
bolgár 0 0 0 0 0 0 0 1
dán 0 1 0 0 0 0 0 1
francia 0 1 0 0 0 0 1 1
lengyel 0 1 1 0 0 0 1 1
osztrák 0 0 0 0 0 0 0 1
2.4.2. Azon szakdolgozók száma, akiknek a külföldön megszerzett oklevele, bizonyítványa Magyarországon elismerésre került, az oklevél, bizonyítvány megszerzésének helye szerin
Szakképesítés megszerzésének helye 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Románia 31 31 25 32 26 37 41 54
Ukrajna 7 9 8 9 25 24 43 35
Szerbia 5 16 17 18 21 26 27 32
Egyesült Királyság 1 1 0 0 1 3 11 8
Szlovákia 8 8 6 4 1 4 6 5
Németország 2 2 1 3 2 1 0 3
Ausztria 0 0 0 0 1 1 0 2
India 0 0 0 0 0 0 0 2
Kína 3 1 0 0 1 0 0 2
Amerikai Egyesült Államok 1 0 0 0 1 1 1 1
3. Elismert orvosi szakvizsgák és szakdolgozói szakképesítések:
3.1. Elismert orvosi szakvizsgák
Szakképesítés 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
aneszteziológia és intenzív terápia 1 1 0 3 0 3 5 9
belgyógyászat 1 0 2 3 3 1 4 7
háziorvostan 1 1 8 7 5 3 3 5
szülészet-nőgyógyászat 0 1 2 0 3 1 4 4
neurológia 1 1 2 2 3 1 1 3
patológia 0 2 1 0 0 1 1 3
csecsemő- és gyermekgyógyászat 0 0 1 0 2 1 1 2
fül-orr-gégegyógyászat 0 1 0 1 2 1 1 2
pszichiátria 2 1 3 4 2 2 2 2
radiológia 0 0 0 0 1 2 2 2
3.2. Elismert szakdolgozói szakképesítések
Szakképesítés megszerzésének helye 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ápoló (55) 0 0 0 2 16 21 21 39
Felnőtt szakápoló 1 3 1 4 4 8 17 29
Általános ápoló és általános asszisztens 14 2 22 19 40 32 43 22
Ápoló (BSc) 3 2 5 1 7 5 3 11
Gyógyszertári asszisztens (55) 0 0 0 0 2 7 5 11
Fogászati asszisztens (52) 1 5 2 2 0 1 11 8
Gyógytornász-fizioterapeuta (BSc) 2 2 2 3 1 5 6 5
Fogtechnikus (54) 2 0 0 3 0 1 1 3
Akupresszőr 2 2 0 0 1 0 1 2
Egészségügyi menedzser (54) 0 0 0 0 0 0 0 2