OSAP és Eü. ágazati jelentések

Az ENKK szerepe az országos adatgyűjtési programban és az egészségügyi ágazati jelentési rendszerben

Az ENKK az alábbi adatgyűjtésekért és adatátvételekért felelős:

  1. 4029. sz. eü. ágazati adatgyűjtés – Jelentés az egészségügyi szakképzéséről (gyakoriság: eseményhez kötött)
  2. 1589. sz. OSAP adatátvétel – Kimutatás az orvosok, fogorvosok területi, szakképesítés, kor és nemek szerinti megoszlásáról (gyakoriság: évenkénti)
  3. 1860. sz. OSAP adatátvétel – Oklevelet, diplomát szerzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek létszámkimutatása (gyakoriság: évenkénti)
  4. 1861. sz. OSAP adatátvétel – Kimutatás a gyógyszerészek területi, szakképesítés, kor és nemek szerinti megoszlásáról (gyakoriság: évenkénti)
  5. 2095. sz. OSAP adatátvétel - Jelentés az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, pszichológusok egészségügyi szakvizsgáiról (gyakoriság: évenkénti)
  6. 1626. és 2204. sz. OSAP adatgyűjtés illetve adatátvétel – Adatgyűjtés, illetve adatátvétel az egészségügyi ágazati munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez

A megjelölt adatátvételeket és adatgyűjtéseket az ENKK évente dolgozza fel. Kivételt képez ez alól az egészségügyi ágazati bér- és létszámstatisztika, mely a 1626, és 2204. nyilvántartási számú OSAP adatgyűjtés és adatátvétel alapján készül a következők szerint.

A Magyar Államkincstártól havonta átvett munkaügyi adatokból negyedéves összefoglalásokat készítünk, a negyedéves összefoglalások az előző év, az előző azonos negyedév, ill. hónap átlagos havi bér- és létszám-statisztikai adatait tartalmazzák, a változásokat százalékokban mutatják. Mivel a negyedéves feldolgozások a Magyar Államkincstár bérszámfejtési körébe tartozó egészségügyi szolgáltatók (kórházak és rendelőintézetek, egyetemek) munkajogviszonyban álló alkalmazottjának részletes munkaügyi adatain alapulnak, a feldolgozásokban közölt adatok mintából történő becsléseknek tekinthetők.

A Magyar Államkincstártól átvett munkaügyi adatokat évente kiegészítjük az önálló bérszámfejtésű egészségügyi intézetek munkaügyi adataival. Az 5 kötetbe foglalt összegzés 1-4 kötete a közszolgáltatásban résztvevő egészségügyi szolgáltatók munkajogviszonyban álló dolgozóinak részletes bér- és létszám-statisztikai adatait tartalmazza.

Lényeges kiemelni, hogy ez az adatgyűjtés nem terjed ki a vállalkozási, vagy egyéni gazdasági tevékenység formájában működő azon egészségügyi szolgáltatókra, amelyek nem fekvő-, ill. járóbeteg szakellátást nyújtanak – így például a háziorvosi szolgálatokra.