ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Általános tudnivalók

Általános tudnivalók

1.      Kérelem

1.1 Papír alapú kérelem formanyomtatvány

Az ÁEEK EFF honlapján (www.enkk.hu) megtalálható a papír alapú kérelem formanyomtatvány egészségügyi szakdolgozók részére.

Kérelem formanyomtatványt az ÁEEK EFF ügyfélszolgálatán is igényelhet ügyfélfogadási időben.
 

            1.2 Elektronikus úton kitölthető kérelem formanyomtatvány

Az ÁEEK EFF honlapján (https://adatlap.enkk.hu) megtalálható az elektronikus kérelem formanyomtatvány egészségügyi szakdolgozók részére.

Az Ügyfélnek az itt megtalálható kérelem formanyomtatvány kitöltésével és beküldésével van lehetősége elindítani a működési nyilvántartással kapcsolatos ügyintézést.

Mindkét esetben szükséges:

- A kérelem formanyomtatvány kitöltése és postai úton történő beküldése vagy a személyes ügyfélszolgálaton történő leadása.
- A kérelem utolsó oldalát a nyilatkozati résznél minden esetben az Ügyfélnek kell aláírnia. Fénymásolt aláírás nem fogadható el.

 

2.      Az eljárás díja (igazgatási szolgáltatási díjak)

Az eljárási díj befizethető:

a)    Banki átutalással az ÁEEK EFF Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára: 10032000-01490576-00000000

b)    rózsaszínű csekken a Magyar Postán a fenti számlaszámra, valamint

c)    az ÁEEK EFF ügyfélszolgálatán igényelhető sárga csekken.

A befizetés bármely formájáról szóló dokumentumot a benyújtandó kérelemhez kell csatolni.

(Csak a végrehajtott utalásról szóló igazolás, illetve a befizetett csekk feladóvevényének másolata fogadható el.)

Az egyes eljárástípusokra kiszabott díjak:

- Működési nyilvántartásba történő első felvétel: 3.000,- Ft
- Működési nyilvántartás megújítása: 1.000,- Ft
- Működési nyilvántartásba történő új szakképesítés felvétele: 1.000,- Ft
- Működési nyilvántartás meghosszabbítása: 3.000,- Ft
- Működési nyilvántartásból való törlés: 3.000,- Ft
- Törlést követő újrafelvétel a működési nyilvántartásba: 1.000,- Ft
- Adatváltozás bejelentése: 1.000,- Ft*
 

*Az adatváltozás bejelentése ingyenes. Amennyiben az adatváltozásra tekintettel az Ügyfél új kártyát igényel, akkor szükséges a meghatározott eljárási díj befizetése.

 

3.      Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagság

A működési nyilvántartásba történő felvétel feltétele a szakmai kamarai tagság.

Amennyiben az ÁEEK EFF rendelkezésére álló adatok szerint az Ügyfél nem rendelkezik érvényes kamarai tagsággal, hiánypótlásra felhívó végzésben fogja kérni az érvényes kamarai tagság igazolását.

A kamarai tagságról bővebben itt tájékozódhatnak: www.meszk.hu.

Az aktív kamarai tagság az öt éves érvényes működési nyilvántartási ciklus alatt folyamatosan kötelező, a kamarai tagsági díjról a kamaránál tájékozódhat.

 

4.      A büntetlen előéletre vonatkozó adatigénylés

Az Ügyfélnek erre vonatkozó kötelezettsége nincs, erkölcsi bizonyítványt nem szükséges csatolni a kérelemhez.

Az ÁEEK EFF az első felvételkor/újrafelvételkor és az érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozó tekintetében a működési nyilvántartás érvényességi ideje alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi/ellenőrizheti a büntetlen előéletre vonatkozó adatokat. Ehhez az eljáráshoz az Ügyfél a formanyomtatvány aláírásával automatikusan hozzájárul.

 

5.      Pontigazolási kötelezettség

A továbbképzési időszak (ciklus) a nyilvántartásba kerülés napjával indul.

Az Ügyfél továbbképzésre működési nyilvántartási számmal, ennek hiányában alapnyilvántartási számmal jelentkezhet. Az alapnyilvántartási szám megtekinthető a http://kereso.enkk.hu oldalon, az egészségügyi szakdolgozók címszó alatti keresőben.

Az egészségügyi szakdolgozóknak a működési nyilvántartásuk érvényességi ideje alatt (továbbképzési időszak) a szakképesítésüknek megfelelő szakmacsoporton belül 150 továbbképzési pontot kell teljesíteniük az alábbiak szerint:

gyakorlat (minimum 60, maximum 100 pont),
- kötelező szakmacsoportos elméleti továbbképzés(30 pont),
- szabadon választható elméleti továbbképzés(minimum 20, maximum 60 pont).

A 2017. szeptember 1. előtt megtartott (szervezett) továbbképzések igazolásait az Ügyfél juttatja el az ÁEEK EFF részére a kérelem formanyomtatványhoz csatolva.

A 2017. szeptember 1. után szervezett továbbképzések esetében a továbbképzési pontok jelentését várhatóan már közvetlenül a továbbképzés szervezői végzik, így a papír alapú pontigazolások Ügyfél általi megküldésére nem lesz szükség (kivétel: a gyakorlati pontok számításához szükséges munkavégzésre irányuló jogviszony igazolás).

Amennyiben az Ügyfél speciális szakképesítéssel rendelkezik, javasoljuk, hogy már a továbbképzési ciklus elején kezdje meg az elméleti pontok gyűjtését tekintettel arra, hogy egyes szakképesítések esetében ritkábban indul kötelező elméleti továbbképzés.

 

5.1.Gyakorlati pontok

Az egészségügyi szakdolgozónak a továbbképzési időszak gyakorlati részének teljesítéséhez minimum 3 évet hazai vagy külföldi foglalkoztatónál a szakképesítésének (szakmacsoportjának) megfelelő munkakörben kell eltöltenie. A gyakorlati idő értéke évente 20 pont.

Amennyiben az Ügyfél 3 évnél kevesebb munkaviszonyt tud igazolni, 1-3 hónapig tartó felügyelet mellett végzett kiegészítő gyakorlati továbbképzéssel pótolhatja a gyakorlati pontjait. Az így teljesített gyakorlati idő értéke havonta 20 pont, összesen maximum 60 pont.

Felügyeletet ellátó személy olyan orvos vagy szakdolgozó lehet, aki érvényes működési nyilvántartással, azonos vagy magasabb fokú szakképesítéssel rendelkezik (azonos szakmacsoporton belül), mint a felügyelet alatt álló személy. A felügyeletet ellátó szakdolgozó ezért a tevékenységéért havonta 5 szabadon választható elméleti pontra jogosult.

Vállalkozók esetében a gyakorlati idő teljesítését a működési engedélyt kibocsátó egészségügyi államigazgatási szerv (az országos tisztifőorvos, illetve az illetékes járási hivatal) igazolja.

 

5.2.Kötelező szakmacsoportos továbbképzés

A továbbképzési időszak alatt az egészségügyi szakdolgozónak a szakképesítésének (szakképesítéseinek) megfelelő kötelező szakmacsoportos továbbképzésen kell részt vennie. A továbbképzési időszak alatt egy kötelező szakmacsoportos továbbképzésen a továbbképzésre kötelezett finanszírozott formában (ingyenesen) vehet részt (kivéve a nem konvencionális eljárások körébe tartozó továbbképzések: Természetgyógyászat szakmacsoport esetében).

A kötelező szakmacsoportos továbbképzésen való részvétel – maradéktalan részvétel, ill. teljesített tudásszint felmérő esetén – 30 továbbképzési pontot ér.

Az aktuális továbbképzések listája a SZAFTEX II (https://szaftex.aeek.hu) oldalra kerül feltöltésre.

5.3.Szabadon választható elméleti továbbképzés

A megszerzendő szabadon választható továbbképzési pontok mértéke függ a teljesített gyakorlati pontok számától.

A szabadon választható minősített továbbképzések listája megtalálható az ÁEEK EFF honlapján (www.enkk.hu).

 

5.4.„8 éves szabály”

Az egészségügyi dolgozó, aki a működési nyilvántartásba való felvételét első alkalommal kéri, és az egészségügyi szakképesítése megszerzésének, illetve magyarországi elismerésének vagy honosításának napja óta több mint 8 év eltelt, a működési nyilvántartás megújításához szükséges továbbképzési kötelezettség teljesítésére vonatkozó feltételek szerint annyi továbbképzési pont igazolására köteles, amennyi egyébként a működési nyilvántartás megújításához szükséges.

A fentiek alapján, aki 8 évnél régebbi szakképesítéssel rendelkezik és ezen régi szakképesítésével nem szerepel a működési nyilvántartásban, de felvételét szeretné kérni, annak továbbképzésen kell részt vennie. Ebben az esetben mivel az Ügyfél továbbképzési ciklussal nem rendelkezik, továbbképzésre az alapnyilvántartási számával jelentkezhet.

 

5.5.Mentesülés

A hatályos jogszabály alapján mentesül a továbbképzési kötelezettség (pontigazolás) teljesítése alól:

- Az egészségügyi dolgozó, aki 75. életévét betöltötte.
- A továbbképzésre kötelezett, aki folyamatban lévő továbbképzési időszak ideje alatt szerez újabb szakképesítést. Az ő esetében az újabb szakképesítés tekintetében a működési nyilvántartás megújítása a folyamatban lévő továbbképzési időszak lejártakor történik. A folyamatban lévő továbbképzési időszakban megszerzett új szakképesítés vonatkozásában a működési nyilvántartás első alkalommal történő megújításakor a továbbképzési időszak – az új szakképesítés megszerzésére figyelemmel – teljesítettnek minősül.

A működési nyilvántartás megújítására vonatkozó kérelmet azonban ezekben az esetekben is be kell küldeni.