ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Továbbképzési pontok

Továbbképzési pontok

A továbbképzési időszak (ciklus) a nyilvántartásba kerülés napjával indul.

Az Ügyfél továbbképzésre működési nyilvántartási számmal, ennek hiányában alapnyilvántartási számmal jelentkezhet. Az alapnyilvántartási szám megtekinthető a http://kereso.enkk.hu oldalon, az egészségügyi szakdolgozók címszó alatti keresőben.

Az egészségügyi szakdolgozóknak a működési nyilvántartásuk érvényességi ideje alatt (továbbképzési időszak) a szakképesítésüknek megfelelő szakmacsoporton belül 150 továbbképzési pontot kell teljesíteniük az alábbiak szerint:

gyakorlat (minimum 60, maximum 100 pont),
- kötelező szakmacsoportos elméleti továbbképzés (30 pont),
- szabadon választható elméleti továbbképzés(minimum 20, maximum 60 pont).

A 2017. szeptember 1. előtt megtartott (szervezett) továbbképzések igazolásait az Ügyfél juttatja el az ÁEEK EFF részére a kérelem formanyomtatványhoz csatolva.

A 2017. szeptember 1. után szervezett továbbképzések esetében a továbbképzési pontok jelentését várhatóan már közvetlenül a továbbképzés szervezői végzik, így a papír alapú pontigazolások Ügyfél általi megküldésére nem lesz szükség (kivétel: a gyakorlati pontok számításához szükséges munkavégzésre irányuló jogviszony igazolás).

Amennyiben az Ügyfél speciális szakképesítéssel rendelkezik, javasoljuk, hogy már a továbbképzési ciklus elején kezdje meg az elméleti pontok gyűjtését tekintettel arra, hogy egyes szakképesítések esetében ritkábban indul kötelező elméleti továbbképzés.

 

5.1.Gyakorlati pontok

Az egészségügyi szakdolgozónak a továbbképzési időszak gyakorlati részének teljesítéséhez minimum 3 évet hazai vagy külföldi foglalkoztatónál a szakképesítésének (szakmacsoportjának) megfelelő munkakörben kell eltöltenie. A gyakorlati idő értéke évente 20 pont.

Amennyiben az Ügyfél 3 évnél kevesebb munkaviszonyt tud igazolni, 1-3 hónapig tartó felügyelet mellett végzett kiegészítő gyakorlati továbbképzéssel pótolhatja a gyakorlati pontjait. Az így teljesített gyakorlati idő értéke havonta 20 pont, összesen maximum 60 pont.

Felügyeletet ellátó személy olyan orvos vagy szakdolgozó lehet, aki érvényes működési nyilvántartással, azonos vagy magasabb fokú szakképesítéssel rendelkezik (azonos szakmacsoporton belül), mint a felügyelet alatt álló személy. A felügyeletet ellátó szakdolgozó ezért a tevékenységéért havonta 5 szabadon választható elméleti pontra jogosult.

Vállalkozók esetében a gyakorlati idő teljesítését a működési engedélyt kibocsátó egészségügyi államigazgatási szerv (az országos tisztifőorvos, illetve az illetékes járási hivatal) igazolja.

 

5.2.Kötelező szakmacsoportos továbbképzés

A továbbképzési időszak alatt az egészségügyi szakdolgozónak a szakképesítésének (szakképesítéseinek) megfelelő kötelező szakmacsoportos továbbképzésen kell részt vennie. A továbbképzési időszak alatt egy kötelező szakmacsoportos továbbképzésen a továbbképzésre kötelezett finanszírozott formában (ingyenesen) vehet részt (kivéve a nem konvencionális eljárások körébe tartozó továbbképzések: Természetgyógyászat szakmacsoport esetében).

A kötelező szakmacsoportos továbbképzésen való részvétel – maradéktalan részvétel, ill. teljesített tudásszint felmérő esetén - 30 továbbképzési pontot ér.

Az aktuális továbbképzések listája a SZAFTEX II (https://szaftex.aeek.hu) oldalra kerül feltöltésre.

 

5.3.Szabadon választható elméleti továbbképzés

A megszerzendő szabadon választható továbbképzési pontok mértéke függ a teljesített gyakorlati pontok számától.

A szabadon választható minősített továbbképzések listája megtalálható az ÁEEK EFF honlapján (www.enkk.hu).