Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ - Központ

Felhívás - szakértői, vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagi továbbképzésre az egészségügyi szakmacsoportban

Intézetünk akkreditált továbbképzést hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai felügyeletéhez tartozó OKJ szakképesítések vizsgaelnökei, szakértői, az Országos Szakmai Szakértői és Vizsgaelnöki névjegyzékre pályázók és az oda felvett szakértők és vizsgaelnökök, valamint vizsgabizottsági tagok részére.

regisztrációs felület

Felhívás intézetünk által szervezett kötelező szakmacsoportos továbbképzésekre!

Jelentkezési lap kötelező továbbképzésre


Gyógyszertári ellátás szakmacsoport
Betegtámogató, gondozó programok

Mozgásterápia és fizioterápiás szakmacsoport
 
Általános és elektrofiziológiai asszisztencia szakmacsoport

Felhívás - Modulzáró vizsga

Sürgősségi szakápoló szakképesítés - 11218-12 A sürgősségi betegellátás alapjai

Nefrológiai szakápoló szakképesítés
- 11146-12 A vesepótló kezelések alapjai

Nefrológiai szakápoló szakképesítés - 11512-12 A vesepótló kezelésben részesülő betegek szakápolása

Fertőtlenítő-sterilező részszakképesítés - 11112-12 Fertőtlenítés-sterilizálás


Jelentkezési lap modulzáró

Kiemelt szakorvosi szakmák rendszerbevételi eljárása

Tisztelt Orvostan-hallgatók/Általános Orvosok!

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló  16/2010. (IV.15.) EüM. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a kiemelt szakorvosi szakmák országos keretszámainak betöltése érdekében központi rendszerbevételi eljárás lefolytatására kerül sor. 2016. évben a kiemelt szakorvosi szakmák:

  • idegsebészet,
  • honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan,
  • plasztikai és égés-sebészet.

A központi rendszerbevételi eljárást az ENKK bonyolítja le. A rendszerbevételi eljárás tájékoztatója az alábbi linken érhető el.
A rendszerbevételi eljárás jelentkezési lapja letölthető a következő helyről.

A jelentkezési lapok beadási határideje: 2016. augusztus 12. A határidő jogvesztő, a leteltét követően benyújtott pályázatok elfogadására, a késedelem igazolására, vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód. A pályázatot postai úton vagy személyesen, magyar nyelven lehet beküldeni az alábbi címre:

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
Szakképzés Támogatási Főosztály
Levélcím: 1380 Budapest, Pf. 1188

A postai úton is megküldendő pályázati adatlapok esetében a benyújtás határideje szempontjából a postára adás napja számít.

Személyesen benyújtható hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.00-ig az ENKK Szakképzés Támogatási Főosztályán, 1051 Budapest, Zrínyi u. 3., II. emelet 201-es iroda.

Tisztelettel:
Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

Megjelent a 2016/2017. tanév rendje

A Magyar Közlöny 92. számában (2016. június 27., hétfő) megjelent a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet

2016/2017. tanév rendje