ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Szakképzés Fejlesztési Főosztály

Ügyfélfogadás - Szakképzés Fejlesztési Főosztály

Szakképzés Fejlesztési Főosztály

- szakképzés
- szakképző intézmények
- vizsgafeladatok, megoldólapok,
- OSZTV
- EuroSkills, WorldSkills
- szakmai írásbeli feladatlap/mérőeszköz
- futárnap
- OKJ-SZVK- Kerettanterv fejlesztés
- Tanártovábbképzés
- Vizsgaelnök

cím: 1085 Budapest, Horánszky utca 15. I. emelet
főosztály e-mailcíme: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
központi telefonszám: +361/919-0343

főosztályvezető : György Annamária
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 06-1-919-3337
Fax: 06-1-338-3944

ügyfélfogadás ideje, nyitvatartás:
Hétfő: 08:00-16:30
Kedd: 08:00-16:30
Szerda: 08:00-16:30
Csütörtök: 08:00-16:30
Péntek: 08:00-14:00

térkép

főosztály munkájára vonatkozó jogszabályok felsorolása

Törvények:

2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről
2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

Kormányrendeletek:

40/1997. (III.5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről,
a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről
161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól
393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytatói intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról

Kormányhatározat:

1229/2012. (VII.6.) Kormányhatározat a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat módosításáról

Miniszteri rendeletek:

10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
11/1997. (V.28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
14/2013. (IV.5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről
30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről
37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
58/2013. (XII.13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól

Európai Parlament és Tanács irányelv:

2005/36/EK irányelv (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről