OKFŐ - GYIK

GYIK

Külföldön szereztem egészségügyi végzettséget, valóban elegendő csupán lefordíttatnom, hogy munkába állhassak Magyarországon?

Nem. Egészségügyi szakképesítéshez kötött munkakör betöltésére Magyarországon megszerzett, vagy külföldön megszerzett, és Magyarországon elismert (honosított) szakképesítés birtokában, aktív szakmai kamarai tagság és érvényes működési nyilvántartási regisztráció birtokában van lehetőség.

Korábban már elismertettem (honosítattam) az egészségügyi szakképesítsem, de nincs meg az erről szóló határozat (záradék). Hogyan pótolhatom?

Ha az elismerési eljárást a Központunk vagy valamely jogelődje (Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal, Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) folytatta le, Központunk Elismerési Osztályán igényelheti másodlat kiállítását az elismerő határozatról a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen keresztül. Abban az esetben, ha a honosítási eljárást az Egészségügyi Minisztérium folytatta le (2004-et megelőzően), kérjük, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának Ügyfélszolgálatával lépjen kapcsolatba.

Nemzetközi szervezet vagy az Európai Unió közös szervezetének, társaságának képzését végeztem el, hogyan ismertethetem el?

Az elismerési eljárás lefolytatásának egyik feltétele, hogy az elvégzett képzés valamely külföldi országban államilag elismert, akkreditált képzésnek minősüljön. A nemzetközi szervezetek, EU-s társaságok nemzetek feletti szerveződések, így nem rendelkeznek konkrét országhoz köthető akkreditációval, ezért az így megszerzett oklevelek elismerésére nincs lehetőség.

EU/EGT és Svájc kategóriába tartozó államok listája: Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Ciprus, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, illetve Svájc.

Mi minősül hiteles másolatnak?

  • jogszabály által hitelesnek minősített másolat (pl. közjegyző által hitelesített),
  • a Központ ügyintézője által az eredeti okiratról készített és hitelesített másolat,(kizárólag a Központ előtt folyó eljárásban történő felhasználásra)
  • idegen nyelvű bizonyítványról/oklevélről az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített hiteles másolat.
  • a valamely EU tagállam joga szerint hitelesnek minősülő másolat.

Mi minősül hiteles fordításnak?

  • az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített fordítás,
  • magyar külképviseleti szerv (konzulátus, nagykövetség) hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
  • az adott nyelv tekintetében fordítói jogosultsággal rendelkező magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
  • az a magyar fordítás, amely hitelesnek minősül valamely EU tagállam joga szerint.

Az elvégzett képzésemről szóló oklevél (és tanterv) angol nyelven került kiállításra, ebben az esetben is le kell fordíttatnom?

Az elismerési eljárás lefolytatásához ebben az esetben is szükséges a magyar nyelvű fordítás, ám Központunk elfogadja a hitelesnek nem minősülő fordítást is.