OKFŐ - Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály

Általános tudnivalók - szakdolgozó

Külföldi elismertetéshez szükséges hatósági bizonyítványok kiállítása:

- konformitást tanúsító hatósági bizonyítvány,

- ún. szerzett jogot tanúsító hatósági bizonyítvány,

- magyarországi egészségügyi szakmai tevékenység időtartamát tanúsító hatósági bizonyítvány,

- jó hírnév igazolás,

- végzettségi szintet, szakképesítést, szakképzettséget tanúsító hatósági bizonyítvány,

- egészségügyi alkalmasságot tanúsító hatósági bizonyítvány.

Igényelt hatósági bizonyítványonként 15.000,- Ft. (A díj hatósági bizonyítvány-típusonként, és nem szakképesítésenként értendő.)

 

Külföldi oklevél, bizonyítvány Magyarországon történő elismerése (szakképesítésenként):

Feltétel nélküli (automatikus) elismerési eljárás esetén az eljárás ingyenes.

Feltételhez kötött (ún. általános rendszer szerinti) elismerési eljárás esetén az eljárás ingyenes, a szakértői díj 25.000,- Ft.

Európai Unión kívül megszerzett oklevél/bizonyítvány elismerése esetén 45.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj, valamint 25.000,-Ft szakértői díj, azaz összesen 70.000,- Ft.

 

Hagyományos kínai gyógyászati tevékenység engedélyezése:

Az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 168.000,- Ft.

A külföldön felhasználni kívántorvosi igazolások hitelesítése esetén az eljárásingyenes.


Díjfizetés módja:

Az eljárási díjat az eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni az Országos Kórházi Főigazgatóság 10032000-00362241-00000000 számú számlájára.

A közlemény rovatban az ügyfél neve legyen feltüntetve!

Az eljárás során felmerülő egyéb költségek viseléséről a Főigazgatóság végzésben rendelkezik.

A Főigazgatóság a befizetett igazgatási szolgáltatási díjról az Ügyfél kérelmére számlát állít ki.

Külföldi bankszámláról történő utalásnál kérjük, az alábbi bankszámlaszámra utalják az összeget:

Országos Kórházi Főigazgatóság
Swift kód: HUSTHUHB
IBAN szám: HU97 1003 2000 0036 2241 0000 0000
Bank: Magyar Nemzeti Bank

Az átutalás és az átváltás költségei az ügyfelet terhelik.