ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Nyilvántartási Osztály

Nyilvántartási Főosztály igazgatási szolgáltatási díjak

Az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásával kapcsolatos eljárási díjak:

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalhoz benyújtott kérelem alapján a Hivatal kivonatot/igazolást állít ki az alapnyilvántartásban szereplő, és más módon közhitelesen nem igazolható adatokról. A kérelem mellé csatolni kell magyar nyelvű kivonat iránti kérelem esetén 100,- Ft értékű illetékbélyeget, angol nyelvű kivonat iránti kérelem esetén 300,- Ft értékű illetékbélyeget.

Az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásával kapcsolatos eljárási díjak:

A működési nyilvántartásba történő első felvétel, új szakképesítés felvétele, a működési nyilvántartás meghosszabbítása/szüneteltetése, elveszett/ellopott/megrongálódott kártya pótlása iránti kérelemhez valamint kérelemre történő törlés esetén az igazgatási szolgáltatási díj: 3000,- Ft.

A működési nyilvántartás megújítása, a törlést követő újrafelvétel esetén az igazgatási szolgáltatási díj: 1000,- Ft.

Amennyiben az adatváltozásra tekintettel az egészségügyi dolgozó új igazolványt igényel, 1000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését kell igazolnia.

Hivatalhoz benyújtott kérelem alapján a Hivatal kivonatot/igazolást állít ki a működési nyilvántartásban szereplő, és más módon közhitelesen nem igazolható adatokról. A kérelem mellé csatolni kell magyar nyelvű kivonat iránti kérelem esetén 100,- Ft értékű illetékbélyeget, angol nyelvű kivonat iránti kérelem esetén 300,- Ft értékű illetékbélyeget.