OKFŐ - Hírek/Aktualitások

Tájékoztató fórum

Last Updated: 05 November 2021

A jelentkezés lezárult.

Regisztráció a duális képzés megvalósulása az egészségügyben c. tájékoztató fórumra.

Tájékoztatás a Vizsgaszervezők felé a 2021. évi októberi vizsganapokkal kapcsolatosan

Last Updated: 06 September 2021

A 2021. évi októberi vizsgaidőszak írásbeli vizsgafeladatlapjainak átvételi időpontja: 2021. szeptember 30.

A vizsgafeladatlapokat az OKFŐ Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóságán lehet átvenni (1085 Budapest, Horánszky utca 15. I. emelet 106. szobában) 9-15 óra között.

 

2021. évi októberi vizsganapok

A központi írásbeli vizsgatevékenységeket 2021. október 4.-8. között  kell megszervezni.

A Komplex szakmai vizsgák vizsgaidőpontjai megtalálhatóak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján az alábbi elérhetőségen:

nive.hu

Tájékoztatás a 2021. évi Tanúsító vizsgaszervezéssel kapcsolatosan

Last Updated: 29 July 2021

Tisztelt Vizsgaszervezők!

Az egységes gyakorlat érdekében, a tanúsító vizsgák megszervezése és lebonyolítása során kérjük az alábbi eljárásrendet szem előtt tartani:

A tanúsító vizsga - az egészségügyi ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében - azonos szakmai tartalmát a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.

A tanúsító vizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell alkalmazni azzal a kitétellel, hogy a szakképző intézmény által szervezett tanúsító vizsgát a szakképző intézmény oktatóiból álló vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét a szakképző intézmény igazgatója delegálja.

A tanúsító vizsga nem szakmai vizsga, hanem tanulmányok alatti vizsga, így azt az erre vonatkozó szabályok alapján szükséges megszervezni. A tanúsító vizsgával kapcsolatos szabályokat, követelményeket a képzőintézmény szakmai programjában kell megjeleníteni.

A képzési és kimeneti követelmények alapján az intézmények szakmai programjában kell továbbá részletesen szabályozni a tanúsító vizsgával kapcsolatos minden szükséges kérdést. A szabályozás kialakításánál a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 182-183. § szerint előírt rendelkezések szolgálnak iránymutatásként azzal, hogy sikertelen vizsga esetén szükséges ismétlési lehetőséget biztosítani.

A vizsgához kapcsolódó papír alapú interaktív feladat a KKK–ban megfogalmazottak alapján egy 60 db-os, központilag összeállított kérdésből álló, különböző típusú (például egyszeres és többszörös feleletválasztásos, eldöntendő, ok-okozati összefüggést mutató, számításos és esetbemutatás alapján azonosító) feladatokat tartalmazó feladatlap lesz.

Nem kell tanúsító vizsgát tennie és a tanúsító vizsga eredményét sikeresnek kell tekinteni annak a tanulónak, illetve képzésben részt vevő személynek, aki korábbi tanulmányai, előzetesen megszerzett tudása, illetve gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai oktatásban, ha beszámított előzetes tudása magában foglalja a tanúsító vizsga követelményeit. Ebben az esetben a szakmai vizsga eredményét - a tanúsító vizsga eredményének figyelmen kívül hagyásával - a szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek egymáshoz viszonyított súlyozásának megfelelően kell megállapítani.

Sikertelen tanúsító vizsga esetén a tanuló folytathatja a tanulmányait, a képzőintézményben szóbeli javító vizsga lehetőséget kell biztosítani számára 2021. október 30-ig.

A tanúsító vizsgával kapcsolatos kérdéseiket az alábbi elérhetőségeken jelezzék számunkra:

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: 1/919-3337

Megjelent a 2021/2022-es tanév rendje

Last Updated: 09 June 2021

A Magyar Közlöny 105. számában (2021. június 08., kedd) megjelent az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI. 08.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről

Megjelent a 2020/2021-es tanév rendje

Last Updated: 14 August 2020

A Magyar Közlöny 187. számában (2020. augusztus 11., kedd) megjelent az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről