ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Hírek/Aktualitások

Tájékoztatás a szakmai képzések egységes megvalósítása érdekében

Módosítás: 2020. augusztus 14

Tisztelt Főigazgató Asszony/Úr!
Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény12. §-a alapján „[A programtanterv és a szakmai program] A Szakképző intézményben a nevelő és oktató munka a) a szakképzésben kötelezően alkalmazandó programtanterv és b) a programtanterv alapján kidolgozott szakmai program szerint folyik.”

Tájékoztatjuk, hogy a mai naptól a https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt elektronikus felületen elérhetővé váltak az Egészségügy ágazathoz tartozó, szakmajegyzékben található szakmák Programtantervei.

A szakmai képzések egységes megvalósítása érdekében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyi Infrastruktúra- és Humán Fejlesztések Főosztálya az Egészségügy ágazathoz tartozó szakmák Képzési és Kimeneti Követelményeivel (a továbbiakban: KKK) és Programtanterveivel (a továbbiakban: PTT) kapcsolatosan megfogalmazódott kérdésekre kíván választ adni fókuszcsoport-módszer segítségével a következő szervezetek szakértőinek bevonásával:
Innovációs és Technológiai Minisztérium, Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, egyházi fenntartású egészségügyi szakképzést folytató iskola, Szakképzési Centrum fenntartásában lévő egészségügyi szakképzést folytató iskola, alapítványi fenntartású egészségügyi szakképzést folytató iskola, egészségtudományi felsőoktatást végző egyetem fenntartásában lévő iskola.

Ezúton kérjük Főigazgató/Igazgató Asszonyt/Urat, hogy a tanévkezdéssel, a szakmai képzések oktatásszervezésével, a Szakmajegyzékben szereplő szakmák KKK-jával, PTT-jével kapcsolatosan felmerült kérdéseit az erre a célra létrehozott elektronikus felületen elérhető táblázatba 2020. augusztus 24. (hétfő) munkaidő végéig rögzíteni szíveskedjen.

Az elektronikus felület itt érhető el:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1USQ3RIjKf8QG5DN3c5MXWRlDsMPj-HjHmGIkyWuXmXw/edit#gid=0

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a felmerült kérdésekre adott válaszok 2020. augusztus 27-től szintén a fent megadott felületen kerülnek közzétételre.

Segítő együttműködését ezúton is köszönjük.

Dr. Maroska Anikó főosztályvezető asszony megbízásából

Üdvözlettel:
Vízvári László
osztályvezető
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egészségügyi Infrastruktúra- és Humán Fejlesztések Főosztálya
1054 Budapest, Akadémia utca 3. fsz 24.

Megjelent a 2020/2021-es tanév rendje

Módosítás: 2020. augusztus 14

A Magyar Közlöny 187. számában (2020. augusztus 11., kedd) megjelent az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről

Tudásszintmérés

Módosítás: 2020. március 10
Felhívjuk a figyelmet, hogy a tudásszintmérésről szóló igazolás kizárólag a 2020. december 31-ig - az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó - felnőttképzésben indított szakképesítések megkezdéséhez használható fel, az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében szakmai előképzettségként meghatározott szakképesítésnek való megfeleltetésre vonatkozik.
 
Indokolás:
A 2020. augusztus 31-én hatályos Országos Képzési Jegyzék szerint iskolarendszeren kívül oktatható szakképesítés-ráépülés megszerzésére irányuló, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti azon képzéseknél használható fel, melynek indulása nem lehet régebbi, mint 2020. december 31. és amelynek szakmai vizsgája – a javító- és a pótlóvizsgák kivételével – legkésőbb 2022. december 31-ig befejeződik.

2020. évi vizsganaptár

Módosítás: 2019. november 14

Megjelent az EMMI 2019. októberi és 2020. évi vizsganapjairól és vizsgaidőpontjairól szóló közleménye

EMMI Közlemény a vizsganapokról, vizsgaidőpontokról
1. számú melléklet - Írásbeli időpontok
2. számú melléklet - Futárnapok

Megjelent a 2019/2020-as tanév rendje

Módosítás: 2019. július 08

A Magyar Közlöny 116. számában (2019. július 3., szerda) megjelent az emberi erőforrások minisztere 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről

2019/2020-as tanév rendje