OKFŐ - Elismerési eljárással kapcsolatos általános tájékoztató

Elismerési eljárással kapcsolatos általános tájékoztató

Az elismerés szerepe

A külföldi oktatási intézményekben megszerzett egészségügyi szakképesítés birtokában azt követően kezdhető meg egészségügyi tevékenység végzése Magyarországon, ha annak jogi hatályát a bizonyítványok/oklevelek elismerése (közismertebb nevén: honosítása) iránti eljárásban a hatóság azonosnak nyilvánítja a Magyarországon megszerezhető bizonyítvány/oklevél jogi hatályával, és a szakember eleget tesz további regisztrációs kötelezettségének is. amellyel kapcsolatban bővebb információ az Elismerés utáni teendők aloldalon érhető el.

Az egészségügy területén elismerési eljárásra kijelölt hatóságok

Az egészségügyi szakképesítések tekintetében az elismerési eljárás lefolytatására jelenleg két intézmény jogosult Magyarországon. Az alábbiakban összefoglalva megtekintheti az általános felosztást, ezen felül pedig keresőnk segítségével lehetősége nyílik az Ön által szerzett konkrét szakképesítés tekintetében azonosítani az eljáró hatóságot, továbbá az OKFŐ által lefolytatható elismerési eljárásban benyújtandó okiratok köréről is tájékoztatást kaphat.

Országos Kórházi Főigazgatóság
Európai Unió valamelyik tagállamában megszerzett oklevél/bizonyítvány
minden, az EU területén megszerzett, egészségügyi szakképesítést tanúsító oklevél/bizonyítvány
 
 
egészségügyi felsőfokú szakképesítések (orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi szakképesítések) (pl. USA-ban megszerzett gyógytornász, vagy Ukrajnában megszerzett dietetikus oklevél)
Európai Unión kívül megszerzett oklevél/bizonyítvány
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítések (pl. szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi szakképesítések), az alapdiploma elismerését követően
 
középfokú egészségügyi szakképesítések (pl. Szerbiában megszerzett nővér-technikus, Ukrajnában megszerzett ápoló (felcser) oklevél)
 
 

 

Kapcsolódó jogszabályok:

Törvények:

  • 1997. év CLIV. törvény az egészségügyről

  • 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Kormányrendeletek:

  • 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról,

  • 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Állami Egészségügyi Ellátó Központról

Miniszteri rendeletek:

  • 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről,

  • 30/2008 (VII. 25.) EüM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól,

  • 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről

Európai Uniós jogforrások:

  • 2005/36/EK irányelv (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről

  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1024/2012/EU RENDELETE (2012. október 25.) a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (IMI-rendelet)