OKFŐ - Alapnyilvántartási kivonat kiállítása

Alapnyilvántartási kivonat kiállítása

Az alapnyilvántartásban szereplő bármely egészségügyi szakképesítésről az ÁEEK kérelemre kivonatot állít ki. Az alapnyilvántartásba való felvétel ugyan automatikusan történik, azonban az ott szereplő adatokról kivonatot az ÁEEK kizárólag az ügyfelek kérelmére állít ki.
 
A kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:
 
- formanyomtatvány hiánytalanul kitöltve, aláírva
- magyar nyelvű kivonat kiállítása esetén kivonatonként 100,- Ft illetékbélyeg, angol nyelvű kivonat esetében kivonatonként 300,- Ft illetékbélyeg csatolása
 
A kérelem benyújtható:
 
- postai úton a 1444 Budapest, Pf.: 270-as postafiókcímre, vagy
- személyesen ügyfélfogadási időben a 1085 Budapest, Horánszky utca 24. szám alatti Tölgy teremben.