OKFŐ - Felügyelet melletti tevékenység végzés

Felügyelet melletti tevékenység végzés

Az egészségügyi tevékenység önállóan vagy felügyelet mellett végezhető. Egészségügyi tevékenységet önállóan csak a működési nyilvántartásba bejegyzett személy végezhet.

Érvényes működési nyilvántartás hiányában az egészségügyi tevékenység – a jogszabályban írt esetekben - felügyelet mellett végezhető.

Az a személy végezhet egészségügyi tevékenységet felügyelet mellett,

- aki a szakképesítése megszerzéséhez szükséges képzésben vesz részt,
- akit a működési nyilvántartásból töröltek, a törlés okának megszűnését vagy megszüntetését követően, a működési nyilvántartásba történő visszakerülése érdekében, az ahhoz szükséges ideig,
- aki működési nyilvántartását e törvényben és jogszabályokban foglalt módon határidőben nem újította meg, vagy működési nyilvántartása lejárt és meghosszabbítási kérelmét jogerősen elutasították.
- aki külön törvény szerint, megfelelő szakképesítés nélkül az egészségügyi tevékenység végzésében közreműködik.

A felügyeletet gyakorló személy utasítási joga csak a szakképesítésének megfelelő körben gyakorolható.

A felügyelet mellett tevékenységet végző személy köteles ezt a tényt legkésőbb a felügyelet mellett végzett tevékenység megkezdésétől számított tizenöt napon belül bejelenteni a működési nyilvántartást vezető szervnek. Ezt a kérelem formanyomtatvány megfelelő kitöltésével teheti meg.

A felügyelet során a felügyeletet ellátó személy a felügyelt személy által önállóan nem végezhető szakmai tevékenységért teljes felelősséggel tartozik. A felügyeletet ellátó személy a felügyeleti tevékenység ellátásáért az egészségügyi dolgozók továbbképzéséről szóló miniszteri rendeletek szerinti továbbképzési pontokra jogosult.

A felügyelet melletti tevékenységgyakorlásról szóló nyilatkozatnak a következő adatokat kell tartalmaznia (erre nincs külön nyomtatvány, a kérelem nyomtatványt kell kitölteni ezekkel az adatokkal):

- a felügyelt személy neve, természetes személyazonosító adatai, az egészségügyi tevékenység gyakorlása során használt neve, lakóhelye és tartózkodási helye, állampolgársága, alapnyilvántartási száma,
- a felügyelt személlyel egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltató megnevezése, az egészségügyi tevékenység végzésének helye,
- a felügyelet melletti tevékenységgyakorlás kezdete és időtartama, a felügyeletet ellátó személy neve, működési nyilvántartási száma.
 
A felügyeletet ellátó személy az lehet, aki ugyanazon a szakterületen ugyanolyan, vagy magasabb szakképesítéssel rendelkezik, mint a felügyelt személy, és a működési nyilvántartásban érvényes működési nyilvántartási ciklussal szerepel.
Szakorvos elláthatja egészségügyi szakdolgozó felügyeletét, ha az adott szakterületen szakvizsgával rendelkezik és a működési nyilvántartásban szerepel (érvényes működési nyilvántartási ciklusa van).