OKFŐ - Ágazati alapvizsga

Ágazati alapvizsga eljárásrend és vizsgafeladatok

Módosítás: 2021. november 25

Az egészségügyi ágazat szakmajegyzékben található szakmák képzési és kimeneti követelményei a gyakorlati vizsga mellett központi interaktív vizsgát határoznak meg az ágazati alapvizsga mérésére. Az alábbi eljárásrend a központi interaktív vizsga lebonyolítását foglalja össze.

Ágazati alapvizsga eljárásrend
1. számú melléklet

Ápolástani ismeretek
Betegmegfigyelés és vitális paraméterek
Emberi test működése
Gyógyszerelési ismeretek
Társadalomtudományi ismeretek