OKFŐ - TIOP-KMOP

TIOP-2.3.2/12/1 és KMOP-4.3.3/A-12

A szakmai megvalósítás keretében a projekt célja, hogy egységes keretek között megteremtődjék az egészségügyi ágazat számára releváns közcélú és közhiteles kódtörzsek és nyilvántartások publikációs rendszere, így biztosítva a tartalmi adatfeldolgozás hatékonyabbá és eredményesebbé tételét.

Az ágazati intézmények közötti adatcsere hatékonyabbá, hiba- és redundancia mentessé tétele, az egészségügyben dolgozók adminisztratív terheinek csökkentése érdekében megvalósításra kerül egy központi jelentés- és üzenettovábbító rendszer (az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltató Tér), amely

  • egykapusan fogadja a továbbítandó adatokat,
  • képes azok tartalmi feldolgozására, beleértve a szabályalapú ellenőrzési („validációs”) eljárásokat is,
  • képes az adatok irányítására, és továbbítására,
  • egységesen teszi lehetővé a továbbított adatok hozzáférés-kontrollját, nyomon követését és naplózását.

A projekt megvalósításában az ENKK konzorciumi partnerként az alábbi nyilvántartások, illetve törzsek publikálását vállalta:

  • az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartása
  • az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartása
  • az egészségügyi szakértői tevékenységeket végző személyek nyilvántartása
  • a szakterületek nyilvántartása
  • az egészségügyi szakértői tevékenységek nyilvántartása

Az érintett törzsekkel kapcsolatos alapvető elvárás, hogy azok hiba- és redundancia-mentesen kerüljenek publikálásra a kialakítandó EESZT felé, ezzel biztosítva az érdekeltek pontosabb tájékoztatását, valamint a kapcsolódó döntéshozatal hatékonyságát.

A projekt megvalósításának időtartama: 2013. július 1. - 2015. november 30.

Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Health) Rendszer - Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztése (TIOP-2.3.2/12/1 és KMOP-4.3.3/A-12)

Kedvezményezett: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási  Hivatal (EEKH) (konzorciumi  tagként)

2015. március 1-től Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központra (ENKK) változott  az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási  Hivatal (EEKH) elnevezése.
Konzorciumvezető: Gyógyászati és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

2015. március 1-től Állami Egészségügyi Ellátó Központra (ÁEEK) változott a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet elnevezése

További konzorciumi tag:


•    OEP
•    ÁNTSZ
•    NISZ
•    KIFÜ

Projekt megvalósításának időszaka: 2013. július 1. – 2014. december 31.
Elfogadott, elszámolható összköltség: 68.956.656 Ft.
Forrás: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt száma: TIOP-2.3.2/12/1 és KMOP-4.3.3/A-12

Irányító Hatóság:  Emberi Erőforrások Minisztériuma Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Titkárság (TIOP), Nemzetgazdasági Minisztérium - Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (KMOP)
Közreműködő szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma TÁMOP-TIOP Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Egészségügyi, Szociális és Felzárkózási Főosztály (TIOP), 
Pro Regió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (KMOP)