OKFŐ - Orvosi igazolás hitelesítése

Orvosi igazolás hitelesítése

A külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolások közbenső hitelesítését az Állami Egészségügyi Ellátó Központ látja el.

Az eljárás megindításához az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani:
- kitöltött kérelem formanyomtatvány
- hitelesítendő orvosi igazolás eredeti példánya
- a hitelesítendő orvosi igazolást kiállító orvos által kitöltött aláírás minta
- Illetékbélyeg

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy csak azon orvosi igazolások hitelesítésére van mód, melyet érvényes működési engedéllyel rendelkező orvos állított ki!

A hitelesítésért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének VI. pontja értelmében minden aláírás után 2.000,- Ft illetéket kell fizetni, melyet illetékbélyeg formájában kell a kérelemhez csatolni.

Az eljárási határidő 60 nap. ( Átlagosan egy hét átfutási idővel dolgozzuk fel ezen kérelmeket.)

A hitelesítéssel kapcsolatban bővebb információkat az Elismerési Osztály munkatársaitól kaphatnak.

A kérelem benyújtásának módja
A külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolás hitelesítése iránti kérelem és mellékletei benyújthatók postai úton vagy személyesen is ügyfélfogadási időben.