ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Orvosi igazolás hitelesítése

Orvosi igazolás hitelesítése

A külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolások hitelesítését az Állami Egészségügyi Ellátó Központ látja el.
A hitelesítésre irányuló kérelmet az alábbi formanyomtatványon kell benyújtani.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

- Kitöltött kérelem formanyomtatvány
- Hitelesítendő orvosi igazolás eredeti példánya
- A hitelesítendő orvosi igazolást kiállító orvos által kitöltött aláírás minta
- Illetékbélyeg

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy csak azon orvosi igazolások hitelesítésére van mód, melyet érvényes működési engedéllyel rendelkező orvos állított ki!
A hitelesítésért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének VI. pontja értelmében minden aláírás után 2.000,- Ft illetéket kell fizetni, melyet illetékbélyeg formájában kell a kérelemhez csatolni.
Az eljárási határidő 60 nap.
A hitelesítéssel kapcsolatban bővebb információkat az Migrációs és Humánerőforrás Módszertani Főosztály ügyintézőitől kaphatnak.

A kérelem benyújtásának módja

A külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolás hitelesítése iránti kérelem és mellékletei benyújthatók benyújthatók postai úton vagy személyesen is ügyfélfogadási időben.