OKFŐ - Általános tudnivalók

Általános tudnivalók

Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakképesítéssel rendelkezők részére

 

Magyarországon egészségügyi tevékenység önállóan vagy felügyelet mellett végezhető. Egészségügyi tevékenységet önállóan csak az végezhet, aki megfelelő szakképesítéssel rendelkezik és szerepel az egészségügyi dolgozók alap- és a működési nyilvántartásban (rendelkezik érvényes működési nyilvántartással).

A működési nyilvántartást az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) vezeti.

Működési nyilvántartással kapcsolatos eljárás az Ügyfél kérelmére indul.

Amennyiben a kérelem hiánytalan, az Ügyfél az összes szükséges mellékletet csatolta és igazolja, hogy megfelel a működési nyilvántartás feltételeinek, az OKFŐ kiállítja részére a működési nyilvántartási igazolványt, amely igazolja az önálló egészségügyi tevékenységre való jogosultságot.

A kérelem az alábbiak vonatkozásában nyújtható be (eljárástípusok):

- Működési nyilvántartásba történő első felvétel

- Működési nyilvántartás megújítása

- Működési nyilvántartási igazolvány kiállítása új szakképesítés felvétele miatt

- Új szakképesítés felvétele a működési nyilvántartásba

- Működési nyilvántartás meghosszabbítása

- Törlést követő újrafelvétel a működési nyilvántartásba

- Működési nyilvántartásból való törlés kérése

- Adatváltozás bejelentése

- Felügyelet melletti munkavégzés bejelentése

- Elveszett, megrongálódott, megsemmisült igazolvány pótlása, cseréje

 

KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY

 

PAPÍR ALAPÚ KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY

www.enkk.hu oldalon megtalálható a papír alapú kérelem formanyomtatvány orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai végzettségűek részére.

Kérelem formanyomtatványt az ügyfélszolgálatunkon is igényelhet ügyfélfogadási időben.

 

ELEKTRONIKUS ÚTON KITÖLTHETŐ KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY

https://adatlap.enkk.hu oldalon megtalálható az elektronikus kérelem formanyomtatvány orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai végzettségűek részére.

Az itt megtalálható kérelem formanyomtatvány kitöltésével és beküldésével van lehetősége elindítani a működési nyilvántartással kapcsolatos ügyintézést.

Mindkét esetben szükséges:

- A kérelem formanyomtatvány kitöltése és postai úton vagy e-mailben történő beküldése vagy a személyes ügyfélszolgálaton történő leadása. Amennyiben e-mailben küldi meg a kérelmet, úgy nem szükséges postáznia.

- A kérelmet a nyilatkozati résznél minden esetben az Ügyfélnek kell aláírnia.

 

AZ ELJÁRÁS DÍJA (IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK)

Az eljárási díj banki átutalással fizethető be az OKFŐ számlaszámára:

10032000-00362241-00000000

 

A befizetésről szóló dokumentumot a benyújtandó kérelemhez kell csatolni. (Csak a végrehajtott utalásról szóló igazolás fogadható el.)

Rózsaszín csekken történő befizetést nem áll módunkban elfogadni.

A közlemény rovatban az ügyfél neve és nyilvántartási száma legyen feltüntetve!

Az átutalás és az átváltás költségei az ügyfelet terhelik.

 

Az egyes eljárástípusokra kiszabott díjak:

- Működési nyilvántartásba történő első felvétel: 3.000 Ft

- Működési nyilvántartás megújítása: 1.000 Ft

- Működési nyilvántartási igazolvány kiállítása új szakképesítés felvétele miatt: 1.000 Ft

- Működési nyilvántartásba történő új szakképesítés felvétele: 3.000 Ft

- Működési nyilvántartás meghosszabbítása: 3.000 Ft

- Törlést követő újrafelvétel a működési nyilvántartásba: 1.000 Ft

- Működési nyilvántartásból való törlés: 3.000 Ft

- Elveszett, megrongálódott, megsemmisült működési nyilvántartási igazolvány pótlása, cseréje: 3000 Ft

- Adatváltozás bejelentése: 1.000 Ft*

(*Az adatváltozás bejelentése ingyenes. Amennyiben az adatváltozásra tekintettel az Ügyfél új működési nyilvántartási igazolványt is igényel, csak akkor szükséges az 1000 Ft-os eljárási díj befizetése.)

 

A MAGYAR ORVOSI KAMARAI, VALAMINT A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARAI TAGSÁG

Gyógyszerészek esetében a működési nyilvántartásba történő felvétel feltétele a szakmai kamarai tagság. Az orvosok, fogorvosok és a klinikai végzettségű egészségügyi dolgozók számára a kamarai tagság 2023.03.01-től nem feltétele a működési nyilvántartásnak.

Amennyiben a rendelkezésre álló adatok szerint gyógyszerészként nem rendelkezik érvényes kamarai tagsággal, hiánypótlásra felhívó végzésben fogjuk kérni az érvényes kamarai tagság igazolását.

A Kamarai tagságról bővebben itt tájékozódhatnak:

- orvosok, fogorvosok, egyéb klinikai szakmát gyakorló személyek: www.mok.hu

- gyógyszerészek: www.mgyk.hu

Az aktív kamarai tagság a gyógyszerészek részére a működési nyilvántartási ciklus érvényességi ideje alatt folyamatosan kötelező.

 

A BÜNTETLEN ELŐÉLETRE VONATKOZÓ ADATIGÉNYLÉS

Az Ügyfélnek a büntetlen előélet igazolásával kapcsolatban tennivalója nincs, erkölcsi bizonyítványt nem szükséges csatolni a kérelemhez.

Az OKFŐ hivatalból ellenőrzi a büntetlen előéletre vonatkozó adatokat az első felvételkor/újrafelvételkor és az érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozó tekintetében a működési nyilvántartás érvényességi ideje alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében. Ehhez az eljáráshoz (a büntetlen előélettel kapcsolatos adatai kezeléséhez) az Ügyfél a formanyomtatvány aláírásával hozzájárulását adja.

 

ORVOSI BÉLYEGZŐ ÉS A PRO FAMILIA JOG

Az OKFŐ az alapnyilvántartásba vételt követően- az orvosi bélyegző elkészítése érdekében – az orvos és fogorvos természetes személyazonosító adatairól, lakó-, illetve tartózkodási helyéről és alapnyilvántartási számáról elektronikus úton értesíti a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt (korábban: Országos Egészségbiztosítási Pénztár).

A hatályos jogszabály szerint az egészségügyi dolgozó hivatásának gyakorlásakor a személyazonosító igazolványban szereplő saját családi nevét és utónevét, vagy a születési nevét használhatja. Az így választott név szerepel majd az orvosi bélyegzőn.

Az orvosi bélyegző átvételével, továbbá minden, az orvosi bélyegzőt érintő kérdéssel kapcsolatosan a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél tájékozódhat. (www.neak.gov.hu)

Az orvosi bélyegző az alapnyilvántartásba vételtől kezdve illeti meg az orvosokat, fogorvosokat.

A pro familia receptírási jog nem függ össze a működési nyilvántartásban való szerepléssel, tehát az a személy, aki rendelkezik orvosi bélyegzővel (függetlenül attól, hogy szerepel-e a működési nyilvántartásban, vagy sem) rendelkezik a pro familia vényírási joggal.

 

TOVÁBBKÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉG

A továbbképzési időszak (ciklus) a működési nyilvántartásba kerülés napjával indul és általában 5 évig tart. (Vannak kivételek, pl. a működési nyilvántartás meghosszabbításának esetén).

A továbbképzéssel kapcsolatban az egészségügyi képzéssel foglalkozó négy hazai egyetem egyikét kell kiválasztania, és annak szak- és továbbképzési központjába kell bejelentkeznie.

A továbbképzési pontokkal kapcsolatos kérdésekkel ezen egyetem továbbképzési titkárságához fordulhat.

A gyakorlati pontokat az egyetemek a munkaviszonyban töltött idő alapján írják jóvá. Évente 20, azaz egy ciklusban összesen 100 pont szerezhető, a ciklus zárásához legalább 60 pont szükséges.

A gyakorlati pontok igazolását nem az OKFŐ-höz, hanem a továbbképzési központnak választott egyetemhez kell benyújtani. A kitöltött formanyomtatványt vagy az egyetem által kért egyéb igazoló dokumentumot elektronikusan továbbíthatja az egyetem ügyintézőjéhez. Ehhez

- az igazolást pdf formátumban kell szkennelnie, majd

- az elkészült fájlt a portál Teljesítés menüjének Igazolás feltöltése pontja alatt töltheti fel.

(Természetesen az irat hagyományos postai úton is küldhető, de az egyetemek már az elektronikus ügyintézést részesítik előnyben.) Az igazolás feltöltése után a gyakorlati pontok jóváírása általában néhány órán belül megtörténik.

Amennyiben nem rendelkezik az egyetem által kiállított pontigazolással, hiánypótlásra felhívó végzésben fogjuk kérni, hogy ezt rendezze.

Az orvosok, fogorvosok, egyéb klinikai végzettségűek a pontigazolásukat a www.oftex.hu oldalon tekinthetik meg. Gyógyszerészek a www.gyoftex.hu oldalon tájékozódhatnak.

 

A „8 ÉVES SZABÁLY”

Az az egészségügyi dolgozó, aki a működési nyilvántartásba való felvételét az adott szakképesítés tekintetében első alkalommal kéri, és az egészségügyi szakképesítése megszerzésének, illetve jogszabály szerinti magyarországi elismerésének vagy honosításának napja óta több mint 8 év eltelt, a működési nyilvántartás megújításához szükséges továbbképzési kötelezettség teljesítésére vonatkozó feltételek szerint kerülhet a működési nyilvántartásba, így annyi továbbképzési pont igazolására köteles, amennyi egyébként a működési nyilvántartás megújításához szükséges.

A fentiek alapján, aki 8 évnél régebbi szakképesítéssel rendelkezik és ezen régi szakképesítésével nem szerepel a működési nyilvántartásban, de felvételét szeretné kérni, annak továbbképzésen kell részt vennie.

 

MENTESÜLÉS A TOVÁBBKÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE ALÓL

A hatályos jogszabály alapján mentesül a továbbképzési kötelezettség (pontigazolás) teljesítése alól (kérelmet azonban ezekben az esetekben is be kell küldeni):

- az az egészségügyi dolgozó, aki 75. életévét betöltötte;

- az az általános orvos, aki első szakorvosi szakképesítése megszerzésére irányuló képzésben vesz részt (rezidens),

- az a továbbképzésre kötelezett, aki folyamatban lévő továbbképzési időszak ideje alatt szerez újabb szakképesítést, az újabb szakképesítés tekintetében a működési nyilvántartás megújítása a folyamatban lévő továbbképzési időszak lejártakor történik. A folyamatban lévő továbbképzési időszakban megszerzett új szakképesítés vonatkozásában a működési nyilvántartás első alkalommal történő megújításakor a továbbképzési időszak - az új szakképesítés megszerzésére figyelemmel - teljesítettnek minősül.