ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Továbbképzési pontok

Továbbképzési pontok

Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakképesítéssel rendelkezők részére

 
TOVÁBBKÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉG
A továbbképzési időszak (ciklus) a működési nyilvántartásba kerülés napjával indul és általában 5 évig tart. (Vannak kivételek, pl. a működési nyilvántartás meghosszabbításának esetén).
A továbbképzéssel kapcsolatban az egészségügyi képzéssel foglalkozó négy hazai egyetem egyikét kell kiválasztania, és annak szak- és továbbképzési központjába kell bejelentkeznie.
A továbbképzési pontokkal kapcsolatos kérdésekkel ezen egyetem továbbképzési titkárságához fordulhat. A továbbképzéseken szerzett pontokat, valamint a munkajogviszony igazolást, amely gyakorlati pontok igazolására szolgál, az adott egyetem továbbképzési központja felé kell megküldeni.
Amennyiben nem rendelkezik az egyetem által kiállított pontigazolással, az ÁEEK hiánypótlásra felhívó végzésben fogja kérni, hogy ezt rendezze, és ha megtörtént, jelezze az ÁEEK EFF felé.
Az orvosok, fogorvosok, egyéb klinikai végzettségűek a pontigazolásukat a www.oftex.hu oldalon tekinthetik meg. Gyógyszerészek a www.gyoftex.hu oldalon tájékozódhatnak.
 
A „8 ÉVES SZABÁLY”
Az az egészségügyi dolgozó, aki a működési nyilvántartásba való felvételét első alkalommal kéri, és az egészségügyi szakképesítése megszerzésének, illetve magyarországi elismerésének vagy honosításának napja óta több mint 8 év eltelt, a működési nyilvántartás megújításához szükséges továbbképzési kötelezettség teljesítésére vonatkozó feltételek szerint kerülhet a nyilvántartásba, így annyi továbbképzési pont igazolására köteles, amennyi egyébként a működési nyilvántartás megújításához szükséges.
A fentiek alapján, aki 8 évnél régebbi szakképesítéssel rendelkezik és ezen régi szakképesítésével nem szerepel a működési nyilvántartásban, de felvételét szeretné kérni, annak továbbképzésen kell részt vennie. Ebben az esetben, mivel az Ügyfél továbbképzési ciklussal nem rendelkezik, továbbképzésre az alapnyilvántartási számával jelentkezhet.
 
MENTESÜLÉS A TOVÁBBKÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE ALÓL
A hatályos jogszabály alapján mentesül a továbbképzési kötelezettség (pontigazolás) teljesítése alól (kérelmet azonban ezekben az esetekben is be kell küldenie):
- az az egészségügyi dolgozó, aki 75. életévét betöltötte;
- az az általános orvos, aki első szakorvosi szakképesítése megszerzésére irányuló képzésben vesz részt (rezidens);
 
- az a továbbképzésre kötelezett, aki folyamatban lévő továbbképzési időszak ideje alatt szerez újabb szakképesítést, az újabb szakképesítés tekintetében a működési nyilvántartás megújítása a folyamatban lévő továbbképzési időszak lejártakor történik. A folyamatban lévő továbbképzési időszakban megszerzett új szakképesítés vonatkozásában a működési nyilvántartás első alkalommal történő megújításakor a továbbképzési időszak - az új szakképesítés megszerzésére figyelemmel - teljesítettnek minősül.