OKFŐ - Ügyintézési határidő

Ügyintézési határidő

A hatósági bizonyítványokat a Központ a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított maximum 30 napon belül állítja ki.

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele az esetleges hiánypótlás ideje. Amennyiben a kérelmező több hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelmet nyújt be, a Központ a kérelmet együttesen bírálja el. (Az igazgatási szolgáltatási díjat ebben az esetben is minden kérelmezett bizonyítvány tekintetében be kell fizetni.)