OKFŐ - Igazgatási szolgáltatási díj

Elismerési és Monitoring Főosztály Igazgatási szolgáltatási díjak

Külföldi elismertetéshez szükséges hatósági bizonyítványok kiállítása:

  • konformitást tanúsító hatósági bizonyítvány,
  • ún. szerzett jogot tanúsító hatósági bizonyítvány,
  • magyarországi egészségügyi szakmai tevékenység időtartamát tanúsító hatósági bizonyítvány,
  • jó hírnév igazolás,
  • végzettségi szintet, szakképesítést, szakképzettséget tanúsító hatósági bizonyítvány,
  • egészségügyi alkalmasságot tanúsító hatósági bizonyítvány.

Igényelt hatósági bizonyítványonként 15.000,- Ft. (A díj hatósági bizonyítvány-típusonként, és nem szakképesítésenként értendő.)

Külföldi oklevél, bizonyítvány Magyarországon történő elismerése (szakképesítésenként):

Feltétel nélküli (automatikus) elismerési eljárás esetén 60.000,- Ft.

Feltételhez kötött (ún. általános rendszer szerinti) elismerési eljárás esetén 60.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj, valamint 25.000,- Ft szakértői díj, azaz összesen 85.000,- Ft.

Európai Unión kívül megszerzett oklevél/bizonyítvány elismerése esetén 45.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj, valamint 25.000,-Ft szakértői díj, azaz összesen 70.000,- Ft.

Hagyományos kínai gyógyászati tevékenység engedélyezése:

Az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 168.000,- Ft.

A külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolások hitelesítése:

Az illeték mértéke 2.000,- Ft, amit kizárólag illetékbélyeg formájában lehet leróni*.

*Ez a díj kizárólag az egészségügyi állapotra vonatkozó, orvos által kiadott igazolás (pl. oltási igazolás, fertőző betegségek hiányára utaló igazolás, munkaköri alkalmassági igazolás, külföldön történő házasságkötéshez szükséges orvos igazolás vagy zárójelentések, stb.) külföldön történő felhasználására irányuló közbenső hitelesítési eljárásban fizetendő!

Díjfizetés módja:

Az eljárási díjat az eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni az Országos Kórházi Főigazgatóság 10032000-00362241-00000000 számú számlájára.

A közlemény rovatban az ügyfél neve legyen feltüntetve!

Az eljárás során felmerülő egyéb költségek viseléséről a Főigazgatóság végzésben rendelkezik.

A Főigazgatóság a befizetett igazgatási szolgáltatási díjról az Ügyfél kérelmére számlát állít ki.

Külföldi bankszámláról történő utalásnál kérjük, az alábbi bankszámlaszámra utalják az összeget:

Országos Kórházi Főigazgatóság
Swift kód: HUSTHUHB
IBAN szám: HU97 1003 2000 0036 2241 0000 0000
Bank: Magyar Nemzeti Bank

Az átutalás és az átváltás költségei az ügyfelet terhelik.