OKFŐ - Szerzett jogot tanúsító hatósági bizonyítvány

Szerzett jogot tanúsító hatósági bizonyítvány

Milyen végzettségek tekintetében adható ki az ún. szerzett jogot tanúsító hatósági bizonyítvány?

A Magyarországon megszerzett, valamint más uniós tagállamban megszerzett és Magyarországon honosított vagy elismert

 • általános orvosdoktori,
 • egyes szakorvosi,
 • általános fogorvosdoktori,
 • egyes szakfogorvosi,
 • gyógyszerészi,
 • egyes (általános) ápolói, vagy
 • szülésznői szakképesítések tekintetében.

Mit igazol az ún. szerzett jogot tanúsító hatósági bizonyítvány?

A szükséges feltételek fennállása esetén azt igazolja, hogy a kérelmező a hatósági bizonyítvány kiállítását megelőző öt év folyamán legalább három éven keresztül, megszakítás nélkül gyakorolta ténylegesen* és jogszerűen** az adott egészségügyi tevékenységet.


* Ténylegesség: a hatósági bizonyítványt a Központ a kérelmező által benyújtott munkáltatói igazolás (egyéni vállalkozó esetében az egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező szerv igazolása) alapján állítja ki.

Az eljárás során azon cégszerűen kiállított munkáltatói dokumentumok fogadhatók el, melyek tartalmazzák a következő szükséges adatokat:

 • foglalkoztatott neve (és az azonosítására szolgáló személyes adatai),
 • munkaviszony létesítésének és megszűnésének pontos dátuma,
 • a betöltött egészségügyi munkakör konkrét megnevezése, valamint
 • a ténylegességet érintő körülmények: pl. GYES, GYED, tartós betegállományra vonatkozó információ.

** Jogszerűség: a kérelmező az igazolás kiállítása során figyelembe vett három éves folyamatos és tényleges tevékenységvégzésének teljes időtartama alatt rendelkezzen érvényes működési nyilvántartással az érintett szakképesítés tekintetében.


Az eljárás megindításához az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani (postai úton vagy személyesen ügyfélszolgálatunkon):

 • hiánytalanul kitöltött és saját kezűleg aláírt kérelem formanyomtatvány
 • érvényes útlevél vagy személyi igazolvány egyszerű másolata,
 • lakcímet igazoló dokumentum (pl. lakcímkártya, külföldi lakcímbejelentő) egyszerű másolata,
 • egészségügyi végzettséget tanúsító bizonyítvány vagy oklevél egyszerű másolata,
 • eredeti munkáltatói igazolás a tényleges munkavégzés tekintetében a munkakör megjelölésével a vizsgált öt év vonatkozásában, (az igazolást közjegyzői hiteles másolat vagy a Központ ügyintézője által - a személyes ügyfélszolgálaton - hitelesített másolat formájában is elfogadjuk),
 • igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló átutalási bizonylat.